Ώρες συνεργασίας Χ.Ε.

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ.

EMAIL

Αθανασάκης Δημήτριος

Επίκ. Καθηγητής

214 ΠΚ

Πέμπτη 17:30-18:30

Παρασκευή 18:30-19:30

2310.99.7564

athanasakis@edlit.auth.gr

Δεληβογιατζής Σωκράτης

Καθηγητής

216στ ΠΚ

Τετάρτη: 16:00-18:00

2310.99.7334

sodelis4@gmail.com

Δόικος Παναγιώτης

Αναπλ. Καθηγητής

209α ΠΚ

Πέμπτη 18:00-19:30

Παρασκευή 16:30-18:00

ή κατόπιν συνεννόησης

2310.99.7322

podoikos@edlit.auth.gr

Ζωγραφίδης Γιώργος

Αναπλ. Καθηγητής

208η ΠΚ

Πέμπτη 15:00-16:00 και

18:30-19:30

ή κατόπιν συνεννοήσεως

2310.99.7995

zograf@edlit.auth.gr

Θανασάς Παναγιώτης

Αναπλ. Καθηγητής

208α ΠΚ

Τετάρτη 14.00-16.00

2310.99.7551

pan@thanassas.gr

Καλοκαιρινού Ελένη

Αναπλ. Καθηγήτρια

208δ ΠΚ

Δευτέρα 12:30-13:30

Τρίτη 14:00-15:00

2310.99.7327

ekalo@edlit.auth.gr

Κάλφας Βασίλειος

Καθηγητής

206 ΠΚ

Παρασκευή 10:00-11:00

2310.99.7321

kalfasvassilis@gmail.com

Κόκορης Δημήτρης

Επίκ. Καθηγητής

216α ΠΚ

Δευτέρα 14:00-15:00

Τρίτη 12:15-13:15

2310.99.7315

dkokoris@otenet.gr

Παιονίδης Φιλήμων

Αναπλ. Καθηγητής

421δ ΝΚ

Τρίτη 11:30-13:30

2310.99.7376

peonidis@edlit.auth.gr

Παντούλιας Μιχαήλ

Εντεταλμένος διδάσκων

208α ΠΚ

Τετάρτη 16.00-17.00

 

mihalispand@gmail.com

Πενολίδης Θεόδωρος

Καθηγητής

214 ΠΚ

Δευτέρα 15:00 - 16:00
Τετάρτη 16:00-17:00

2310.99.7564

thepenol@edlit.auth.gr

 

 

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ.

EMAIL

Δόικου Μάρω

Επίκ. Καθηγήτρια

208ζ ΠΚ

Δευτέρα: 12:30-13:30
Παρασκευή: 13:30-15:00

2310.99.7312

maro@edlit.auth.gr

Ζαρίφης Γεώργιος

Επίκ. Καθηγητής

208θ ΠΚ

Παρασκευή 17:00-18:30

2310.99.7893

gzarifis@edlit.auth.gr

Κεσίδου Αναστασία

Επίκ. Καθηγήτρια

216γΠΚ

Τρίτη 16:30-17:30

Τετάρτη 15:00-16:00

2310.99.7580

akesidou@edlit.auth.gr

Μαυροσκούφης Δημήτριος

Καθηγητής

110 ΠΚ

Ύστερα από συνεννόηση (επικοινωνία: τηλ. 2310-995173 – email)

2310.99.7976

dmavrosk@edlit.auth.gr

Μπίκος Κωνσταντίνος

Καθηγητής

115 ΠΚ

Δευτέρα 13:15-14:15
Τετάρτη 13:45-14:45

2310.99.7385

bikos@edlit.auth.gr

Μπονίδης Κυριάκος

Αναπλ. Καθηγητής

216β ΠΚ

Τρίτη 14:00-15:00

Τετάρτη 17:00-18:00

2310.99.7232

bonidis@edlit.auth.gr

Μπουραντάς Όθωνας

Εντεταλμένος διδάσκων

115 ΠΚ

Δευτέρα 11:00-12:00

 

bourantas@yahoo.com

Παντελιάδου Σουζάνα

Καθηγήτρια

216δ ΠΚ

Τρίτη 11:00-13:00

2310.99.7204

spadeli@edlit.auth.gr

Σταμοβλάσης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

209γ ΠΚ

Τρίτη 13:00-16:00

Τετάρτη 10:00-11:00

2310.99.7405

stadi@edlit.auth.gr

Φούκας Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής

209β ΠΚ

Δευτέρα 13:30-14:30

Τετάρτη 15:00-16:00

2310.99.7190

vfoukas@edlit.auth.gr

Χοντολίδου Ελένη

Αναπλ. Καθηγήτρια

216ζ ΠΚ

Τετάρτη 13:30-14:30

2310.99.7367

hodol@edlit.auth.gr

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  (Ε.ΔΙ.Π.)

 

ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΙ.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ.

EMAIL

Άχλης Νικόλαος

5α ΝΠ

Τρίτη 10.00-13.00

2310.99.7233

nikwiz@yahoo.gr

Τολούδη Φωτεινή

4β ΝΠ

Τρίτη 15:00-17:00

Πέμπτη 17:00-19:00

2310.99.7302

ftoloudi@edlit.auth.gr

Παντούλη Όλγα

207 ΠΚ

Τετάρτη 16:30-18:30
Πέμπτη 11:30-13:30

2310.99.7329

pantouli@edlit.auth.gr

Σαπουνίδης Θεοδόσης

111 ΠΚ

Τετάρτη 11:00-13:00

2310.99.7412

teo@edlit.auth.gr

 

 

ΠΚ: Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

ΝΚ: Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

ΝΠ: Νέα Πτέρυγα