Θανασάς Παναγιώτης

Thanassas Panagiotis
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
208α ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7551
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Αρχαία Φιλοσοφία (Προσωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης)
 • Γερμανικός ιδεαλισμός (Χέγκελ)
 • Χάιντεγκερ
 • Φιλοσοφική ερμηνευτική
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. α. Die erste «zweite Fahrt». Sein des Seienden und Erscheinen der Welt bei Parmenides. Μόναχο: Wilhelm Fink Verlag 1997, 301 σ.
  β. Ο πρώτος «δεύτερος πλους». Είναι και Κόσμος στο ποίημα του Παρμενίδη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1998, 266 σ.
 2. M. Heidegger, Τι είναι μεταφυσική; Αθήνα: Πατάκης 2000, 42009, 198 σ. [Προλεγόμενα: σ. 11-66, Μετάφραση: σ. 67-126, Σχόλια: σ. 127-98].
 3. Χέγκελ, Ο Λόγος στην ιστορία. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστορίας. Αθήνα: Μεταίχμιο 2006, 363 σ. [Προλεγόμενα: σ. 11-98, Μετάφραση: σ. 99-218, Ερμηνευτικά σχόλια: σ. 219-363].
 4. Parmenides, Cosmos, and Being. A Philosophical Interpretation. Milwaukee: Marquette University Press 2007, 109 σ.
 5. α. «Platons letzte Schriftkritik». Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 27 (2002), σ. 95-110.
  β. «Beyond Legislation, Close to Philosophy. Plato’s Last Critique of Writing in the Laws». Philosophical Inquiry 27 (2005), σ. 45-56.
 6. «Logos and Forms in Phaedo 96a-102a». Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 8 (2003), σ. 1-19.
 7. «From Circular Facticity to Hermeneutic Tidings: Heidegger’s Contribution to Hermeneutics». Journal of Philosophical Research 29 (2004), σ. 47-71.
 8. α. «Doxa revisitata». Frühgriechisches Denken (επιμ. G. Rechenauer). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005, σ. 270-89. 
  β. «How Many Doxai Are There in Parmenides?». Rhizai 3 (2006), σ. 199-218.
 9. «Hegel’s Hermeneutics of History». Archiv für Geschichte der Philosophie 91 (2009), σ. 70-94.
 10. «Phronesis vs. Sophia: On Heidegger’s Ambivalent Aristotelianism». The Review of Metaphysics 66 (2012), σ. 31-59.
 11. «Sollen und Zeit. Überlegungen zum kairos». Glück, Tugend, Zeit. Aristoteles über die Zeitstruktur des guten Lebens (επιμ. W. Mesch). Stuttgart: Metzler 2013, σ. 79-94.
 12. «Vom Nutzen der Historie. Hegels Auflösung des historischen Didaktizismus». Zeitschrift für philosophische Forschung 71 (2017).