Τζιφόπουλος Μενέλαος

Βαθμίδα: 
Εντεταλμένος διδάσκων
Γραφείο: 
115 ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7386
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακός Γραμματισμός και Εκπαίδευση/ Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
 • Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Τζιφόπουλος, Μ., (2010). Ψηφιακός γραμματισμός υποψήφιων εκπαιδευτικών. Συνθήκες και Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.
 2. Τζιφόπουλος, Μ. (2016). Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην ψηφιακή εποχή: πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού. Θεσαλονίκη: Ζυγός
 3. Τζιφόπουλος, Μ., (2011). Απόψεις υποψήφιων φιλολόγων σε σχέση με τον ρόλο τους και τις νέες τεχνολογίες. Στο Β. Δ. Οικονομίδης (επιμ.), Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις.  Αθήνα: πεδίο, σσ. 449-461.
 4. Μπίκος, Κ. & Τζιφόπουλος, Μ., (2012). Ακαδημαϊκές και έξω-ακαδημαϊκές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού υποψήφιων φιλολόγων. Στο Κ. Δ. Μαλαφάντης κ.ά. (επιμ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Διάδραση, Τόμος Α΄, σσ. 335-346.
 5. Τζιφόπουλος, Μ., (2014). Η e-επιμόρφωση εκπαιδευτικών απομακρυσμένων περιοχών: προσδοκίες, δυνατότητες, οφέλη. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 57, 139-156.
 6. Τζιφόπουλος, Μ. (2015). Υποψήφιοι φιλόλογοι στον Υπολογιστή: προγράμματα και εφαρμογές σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. I-teacher, 12, 293-308.
 7. Τζιφόπουλος Μ. (2015). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως ένα εξελισσόμενο ‘εργαλείο’ για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς: δυνατότητες-περιορισμοί-προτάσεις. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 8(1-2), 121-135.
 8. Τζιφόπουλος, Μ. (2015). Υποψήφιοι φιλόλογοι: ψηφιακοί «ιθαγενείς» ή ψηφιακοί «μετανάστες»;. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Κρήτη 2014, σσ. 534-541.
 9. Τζιφόπουλος, Μ. (2016). Η εκπαίδευση των φιλολόγων στις ΤΠΕ. Εργαλειακή προσέγγιση ή παιδαγωγική αξιοποίηση; Νέος Παιδαγωγός, 7, 221-236.
 10. Τζιφόπουλος, Μ. (2016). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μετανεωτερική εποχή: αξιολόγηση ενός μοντέλου μικτής μάθησης. Στο Κ. Δ. Μαλαφάντης, κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Φλώρινα 2014, σσ. 685-700.
 11. Τζιφόπουλος, Μ. (2016). Η φιλία στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Ένα σενάριο διδασκαλία με ιστοεξερεύνηση σε μαθητές και μαθήτριες Β΄ Γυμνασίου. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ και της καινοτομίας», Αθήνα 2016, σσ. 1939-1948.