ΠΜΣ Παιδαγωγικής

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Παιδαγωγικής παρέχει ειδίκευση στην Παιδαγωγική, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης (από την Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια) και της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση). Αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, το σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, για διευθυντικές, διοικητικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση στελεχών για το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Τα θέματα των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών σχετίζονται με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων καθηγητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Οι εξετάσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα διεξάγονται ανά διετία.

Σχετικά με την προκήρυξη του αναθεωρημένου ΠΜΣ "Παιδαγωγική Επιστήμη" του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

 

Λόγω της μη έγκαιρης δημοσίευσης του σχετικού ΦΕΚ το οποίο αναμένεται, το συγκεκριμένο ΠΜΣ δεν θα προκηρυχθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το ΠΜΣ "Παιδαγωγική Επιστήμη" του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής θα ξεκινήσει κανονικά τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, και η σχετική προκήρυξη θα γίνει τον Μάιο του 2019 βάσει του σχετικού κανονισμού.    

 

 

  • Διευθυντής ΠΜΣ Παιδαγωγικής: Κυριάκος Μπονίδης

  • Αναπλ. Διευθ/ντής ΠΜΣ Παιδαγωγικής: Κωνσταντίνος Μπίκος

 

Μαθήματα ακαδ. έτους 2017-18: