Διατμηματικό ΠΜΣ στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές” λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19. Υποστηρίζεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέας Φιλοσοφίας), το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Παρέχει εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης στη Φιλοσοφία, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου. Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) σε δύο Ειδικεύσεις:

α. Ιστορία της Φιλοσοφίας

β. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο

O ανώτατος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) ετησίως: δεκαπέντε (15) για κάθε Ειδίκευση. Για τη φοίτηση δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ή τελών φοίτησης.

 

Στο ΔΠΜΣ διδάσκουν οι ακόλουθοι καθηγητές:
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.

 • Ν. Αυγελής, Ομότ. Καθηγητής: Φιλοσοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Π. Γκολίτσης, Επίκ. Καθηγητής: Αρχαία Φιλοσοφία, Βυζαντινή Φιλοσοφία
 • Γ. Ζωγραφίδης, Καθηγητής: Αρχαία Φιλοσοφία, Βυζαντινή Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Τέχνης, Φιλοσοφία της Θρησκείας
 • Π. Καϊμάκης, πρ. Αναπλ. Καθηγητής: Αισθητική, Φιλοσοφία και Μουσική
 • Β. Κάλφας, Καθηγητής: Αρχαία Φιλοσοφία
 • Δ. Κόκορης, Αναπλ. Καθηγητής: Νεοελληνική Γραμματεία και Σκέψη, Φιλοσοφία και Λογοτεχνία
 • Φ. Παιονίδης, Καθηγητής: Πολιτική Φιλοσοφία, Ηθική Φιλοσοφία
 • Δ. Σφενδόνη, Ομότ. Καθηγήτρια: Αρχαία Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Επιστήμης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

 • Δ. Δρόσος, Καθηγητής: Ηθική Φιλοσοφία, Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Διαφωτισμού
 • Κ. Καβουλάκος, Επίκ. Καθηγητής: Θεωρίες κοινωνικών κινημάτων
 • Α. Κιουπκιολής, Επίκ. Καθηγητής: Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες, Φιλοσοφίες της Ελευθερίας
 • Ν. Σεβαστάκης, Καθηγητής: Πολιτική Φιλοσοφία, Πολιτική Θεωρία, Κοινωνική Φιλοσοφία
 • Γ. Σταυρακάκης, Καθηγητής: Ιδεολογία, Ανάλυση Λόγου
 • Α. Στυλιανού, Αναπλ. Καθηγητής: Πολιτική Φιλοσοφία, Νεότερη Φιλοσοφία, Πολιτική Θεωρία

Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

 • Κ. Σταμάτης, Καθηγητής: Φιλοσοφία του Δικαίου, Μεθοδολογία του Δικαίου
 • Α. Τάκης, Επίκ. Καθηγητής: Φιλοσοφία του Δικαίου, Μεθοδολογία του Δικαίου

Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.

 • M. Vöhler, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.: Αρχαία Φιλοσοφία και Γραμματεία, Πρόσληψη αρχαίας φιλοσοφίας

Στο ΔΠΜΣ μπορούν επίσης να διδάσκουν και άλλα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων ή άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ., καθώς και άλλοι διδάσκοντες που προσλαμβάνονται σύμφωμα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Διευθυντής ΔΠΜΣ Φιλοσοφίας: Γιώργος Ζωγραφίδης

Μαθήματα ακαδ. έτους 2020-21: