ΠΜΣ Φιλοσοφίας (παλαιό)

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φιλοσοφίας παρέχει εξειδικευμένες φιλοσοφικές σπουδές εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε επιμέρους φιλοσοφικούς κλάδους. Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε δύο κατευθύνσεις:

Στις δύο κατευθύνσεις μπορούν επίσης να προσφέρονται μαθήματα από ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές, καθώς και από άλλους διδάσκοντες.

  • Διευθυντής ΠΜΣ Φιλοσοφίας: Δημήτρης Κόκορης

 

Το παρόν ΠΜΣ δέχτηκε για τελευταία φορά φοιτητές κατά το ακαδ. έτος 2017-18 και θα συνεχίσει τη λειτουργία του έως την αποφοίτησή τους (2020).

Από το ακαδ. έτος 2018-19  λειτουργούν στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής δύο νέα ΠΜΣ Φιλοσοφίας:
Διατμηματικό ΠΜΣ στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές 
Διιδρυματικό ΠΜΣ: Συστηματική Φιλοσοφία 

 

Σημείωση: Σύμφωνα με απόφαση της υπ' αριθμ. 179/14.1.2016 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά την παράδοσή της για αξιολόγηση στην τριμελή εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση.

 

Μαθήματα ακαδ. έτους 2019-20: