Διιδρυματικό ΠΜΣ: Συστηματική Φιλοσοφία

Ιδρυτικά Τμήματα του Π.Μ.Σ.:

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» (Φ.Ε.Κ. 4157/21-09-18) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 έως το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Προσφέρει τη συστηματική ειδίκευση στις ακόλουθες περιοχές της «Συστηματικής Φιλοσοφίας»:

1. Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία.

2. Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία.

3. Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας.

 

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» καταρτίζει, στο πλαίσιο της αποστολής του, επιστήμονες για τις ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας και της Εκπαίδευσης. Ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητάς του είναι η φιλοσοφική κατάρτιση αποφοίτων ΑΕΙ τόσο θεωρητικής όσο και θετικής κατεύθυνσης στα ειδικά γνωστικά πεδία της Θεωρητικής Συστηματικής Φιλοσοφίας (Γνωσιοθεωρία και Φιλοσοφία της Επιστήμης, Λογική, Φιλοσοφική Λογική και Φιλοσοφία της Γλώσσας), της Πρακτικής Συστηματικής Φιλοσοφίας (Ηθική, Πολιτική Φιλοσοφία, Βιοηθική) καθώς και της Φιλοσοφίας της Τέχνης και της Τεχνολογίας. Επιδιώκεται η εμβάθυνση στην έρευνα των επιμέρους προβλημάτων των παραπάνω γνωστικών πεδίων καθώς και στην έρευνα των θεωρητικών και εννοιολογικών τους συσχετίσεων. Επιδιώκεται επίσης η συστηματική φιλοσοφική εκπαίδευση και επιμόρφωση υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης.

 

Το Διιδρυματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστηματική Φιλοσοφία» οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Το Π.Μ.Σ. έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαµήνων και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) εξάµηνα. Οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη Συστηματική Φιλοσοφία.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές και φοιτήτριες ετησίως. Το ΔΠΜΣ λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.

 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν οι ακόλουθοι Καθηγητές:

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • Δ. Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής: Νεότερη Φιλοσοφία (16ος-18ος αιώνας).
 • Θ. Πενολίδης, Καθηγητής: Φιλοσοφία: Οντολογία και Γνωσιολογία.

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

 • Γ. Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής: Βυζαντινή Φιλοσοφία.
 • Ε. Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής: Εφαρμοσμένη Ηθική.
 • Γ. Στείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής: Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση.

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

 • Κ. Καβουλάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Πολιτισμού.
 • Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια: Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία – Βιοηθική.

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές

 • Μ. Βάντσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.: Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική.
 • Μ. Μουζάλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών: Φιλοσοφία της Κλασικής Αρχαιότητας: Μεταφυσική – Γνωσιολογία.
 • Ι. Πρελορέντζος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία.
 • Κ. Χατζηκυριάκου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Μαθηματική Λογική και Μαθηματική Εκπαίδευση.
 • Ε. Ψύλλος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.: Φιλοσοφία της Επιστήμης – Μεταφυσική.

 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν επίσης να διδάσκουν και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. των ιδρυτικών ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, καθώς και άλλοι διδάσκοντες που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Διευθυντής ΔΠΜΣ Συστηματικής Φιλοσοφίας: Θεόδωρος Πενολίδης

 

Η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. "ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" για το α.ε. 2019-2020 έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωικής, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βλ. παρακάτω, συνημμένα έγγραφα), καθώς και στους Πίνακες ανακοινώσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. από 2 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2019.

 

Μαθήματα ακαδ. έτους 2020-21: