Διδακτορικές διατριβές Παιδαγωγικής

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

Α/Α

Όνομα διδάκτορος

Τίτλος διατριβής

Επόπτης

Ολοκλήρωση

1. 

Χαραλάμπους Δημήτρης

Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην μεταπολεμική Ελλάδα (1950-1974)

N.Π. Τερζής

1990

2. 

Χοντολίδου Ελένη

Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Β/θμια Εκπαίδευση στην Αγγλία και στην Ελλάδα: συγκριτική θεώρηση

Π. Ξωχέλλης

1990

3. 

Βαρμάζης Νικόλαος

Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ως πρόβλημα της νεοελληνικής εκπαίδευσης

Ν.Π. Τερζής

1991

4. 

Ιεροκηπιώτης Κώστας

Η ελληνική εκπαίδευση στην επαρχία Πάφου (1878-1960).
Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης της Κύπρου

Ν.Π. Τερζής

1992

5. 

Σιπητάνου Αθηνά

Μηχανισμοί επιλογής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (1834-1985)

Π. Ξωχέλλης

1992

6. 

Αντωνίου Χρήστος

Η εκπαίδευση των δασκάλων στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες (1934-1986)

N.Π. Τερζής

1994

7. 

Πάντα Δήμητρα

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας και της Αγγλίας (συγκριτική θεώρηση)

N.Π. Τερζής

1994

8. 

Μαυροσκούφης Δημήτριος

Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, 1821-1832

N.Π. Τερζής

1995

9. 

Mohammad Saeed Nil

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των δασκάλων στο Πακιστάν και στην Ελλάδα: Μια εμπειρική προσέγγιση από συγκριτική σκοπιά

Ζ. Παπαναούμ

1997

10. 

Κωτούλα Μαρία

Το Ενιαίο Λύκειο: Μια καινοτομία από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών

Ζ. Παπαναούμ

1998

11. 

Μπονίδης Κυριάκος

Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Π. Ξωχέλλης

1998

12. 

Δοδοντσάκης Γεώργιος

Γονείς και σχολείο. Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών – Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση

Μ. Κελπανίδης

1999

13. 

Πασιαρδή Γεωργία

Το σχολικό κλίμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση σε σχολεία της Κύπρου

Δ. Χατζηδήμου

1999

14. 

Χατζηβασιλείου Βασίλης

H διδασκαλία της ποίησης στο μάθημα της λογοτεχνίας και η συγκρότηση ταυτότητας στους εφήβους: η περίπτωση της έννοιας του θανάτου

Ν.Π. Τερζής

1999

15. 

Μποντίλα Μαρία

Η εκπαίδευση των παιδιών των πολιτικών προσφύγων στα Ανατολικά κράτη (1950-1964): πλαίσιο και κοινωνικοποίηση

N.Π. Τερζής

2000

16. 

Ιορδανίδης Γεώργιος

Ο ρόλος του προϊσταμένου στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ζ. Παπαναούμ

2001

17. 

Σιλιγάρης Χρήστος

Θεσμοί, αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς στα σχολικά εγχειρίδια Η γλώσσα μου

Μ. Κελπανίδης

2001

18. 

Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή

Η διοίκηση του σχολείου: ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Ζ. Παπαναούμ

2001

19. 

Φύκαρης Ιωάννης

Ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία στην ελληνική εκπαίδευση: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Μ. Κελπανίδης

2001

20. 

Γεωργιάδης Μιχαήλ

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στην Αγγλία: αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ν.Π. Τερζής

2002

21. 

Κουντουρά Νικολίνα

Η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα εγχειρίδια της Β/θμιας Εκπαίδευσης (1884-1983): Η πρόσληψη και αναπαλαίωσή της στη διάρκεια ενός αιώνα

N.Π. Τερζής

2002

22. 

Χειμαριού Ελένη

Η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια συγκριτική μελέτη των συστημάτων επιλογής στην Αγγλία και Ελλάδα

Π. Ξωχέλλης

2002

23. 

Μλεκάνης Μιχάλης

Η άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση: θεσμικό πλαίσιο – συνθήκες εργασίας, επαγγελματικός χρόνος

Ζ. Παπαναούμ

2003

24. 

Μπέτσας Ιωάννης

Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στο οθωμανικό κράτος: Από τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση των Νεοτούρκων

Ν.Π. Τερζής

2003

25. 

Χοϊδά Κονδυλία

Το μάθημα των Γαλλικών στα ελληνικά σχολεία της μέσης εκπαίδευσης του ελεύθερου κράτους και του έξω ελληνισμού κατά το 19ο αιώνα

Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου

2003

26. 

Δαλακούρα Ι. Κατερίνα

Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας (19ος αιώνας – 1922): Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της πατριαρχίας και του εθνικισμού

Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου

2004

27. 

Αναγνωστοπούλου Μαρία

Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών μαθητών στη σχολική τάξη: Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική προσέγγιση

Δ. Χατζηδήμου

2005

28. 

Ευσταθίου Μαρία

Η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη: εφαρμογές στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Π. Ξωχέλλης

2005

29. 

Καρανταΐδου Μαρία

Αξιακοί προσανατολισμοί στο μάθημα της φυσικής αγωγής:
Αναλυτικά προγράμματα και αντιλήψεις εκπαιδευτικών

N.Π. Τερζής

2005

30. 

Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα

Εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα. 
Η διαμόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης κατά το 19ο αιώνα

Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου

2005

 

31. 

Γκανάκας Ιωάννης

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τη σκοπιά διευθυντών σχολικών μονάδων β/θμιας εκπαίδευσης

Π. Ξωχέλλης

2006

32. 

Κελεπούρη Μαρία

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας και η συγκρότηση του εθνικού εαυτού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η εθνική διάσταση της κοινωνικής λειτουργίας του λογοτεχνικού φαινομένου

Ε. Χοντολίδου

2006

33. 

Παπαστεφανάκη Σοφία

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση – Η περίπτωση των τραπεζών

Π. Ξωχέλλης

2006

34. 

Φραγκουλίδου Φωτεινή

Έφηβοι και διαδίκτυο

Ε. Χοντολίδου

2006

35. 

Σιδηρόπουλος Δημήτρης

Η μαθηματική εγγραμματοσύνη των αποφοίτων του Δημοτικού Σχολείου και οι ενδοσχολικοί και εξωσχολικοί παράγοντες που την επηρεάζουν

Μ. Κελπανίδης

2007

36. 

Τσιανάκας Ευάγγελος

Η εικόνα του «άλλου» στα σύγχρονα τουρκικά αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια (ιστορίας και Πολιτικής Αγωγής) της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Π. Ξωχέλλης

2007

37. 

Κουτσογιώτα Σωζάνα

Εκπαίδευση και κοινωνική κινητικότητα στις ανεπτυγμένες μεταβιομηχανικές κοινωνίες με συστηματική αναφορά στην περίπτωση της γερμανικής κοινωνίας

Μ.Κελπανίδης

2007

38. 

Κυρίτσης Δημήτριος

Το μάθημα της Φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση από τη σκοπιά των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Μ. Κελπανίδης

2007

39. 

Δεμίρογλου Παντελής

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών

Δ. Χατζηδήμου

2009

40. 

Κηπουροπούλου Ευμορφία

Η μελέτη της εθνικής ταυτότητας και ετερότητας μέσω της παραγωγής λόγου μαθητών και μαθητριών με πολιτισμική ετερότητα: η πολυπολιτισμικότητα και οι πολλαπλές ταυτότητες

Ε. Χοντολίδου

2009

41. 

Λιακοπούλου Μαρία

Παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Προϋποθέσεις και κριτήρια ποιότητας

Ζ. Παπαναούμ

2009

42. 

Μπουραντάς Όθων

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση: Η αξιολόγηση και η ανάλυση εκπαιδευτικού λογισμικού για το γλωσσικό μάθημα

Κ. Μπονίδης

2009

43. 

Συτζιούκη Μαρία

Τα «κρίσιμα προσόντα» σπουδών και απασχολησιμότητας στη δεύτερη βαθμίδα της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη: έμμεση συγκριτική μελέτη

N.Π. Τερζής

2009

 

44. 

Τσολερίδου Αναστασία

Η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ενσωμάτωση των μεταναστών: οι απόψεις των εκπαιδευτικών στην Α/βάθμια Εκπαίδευση

Μ. Κελπανίδης

2009

 

45. 

Φούκας Βασίλειος

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1926-1940): Σπουδές και σπουδαστές/στριες την περίοδο του Μεσοπολέμου

Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου

2009

46. 

Κούγκας Κωνσταντίνος

Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ελληνισμού κατά τη μετεπαναστατική περίοδο (1821-1940): Από το Νεοελ. Διαφωτισμό στο σύγχρονο ελληνικό κράτος

Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου

2010

47. 

Πατσίδου Μαρίνα

Συνεκπαίδευση παιδιών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες: στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μ. Δόικου

2010

48. 

Κούλα Βασιλική

Οι διαπροσωπικές σχέσεις Διευθυντών Σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών: Συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας

Δ. Χατζηδήμου

2011

49. 

Αποστόλου Πελαγία

Μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της δυσλεξίας: Η οπτική των εφήβων μαθητών και των γονέων τους

Μ. Δόικου

2011

50. 

Παπαδάκη Αντωνία

Η χρήση των στατικών παραστατικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Απόψεις και στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Πέλλας για τη χρήση φωτογραφικών και γελοιογραφιών ως πηγών στο μάθημα της Ιστορίας

Δ. Μαυροσκούφης

2011

51. 

Παλάσκας Σωτήριος

H συγκρότηση του ελληνικού έθνους και η εκπαίδευση: Έρευνα στα σχολικά βιβλία της Γεωγραφίας του ελληνικού κράτους(1834-1922)

Κ. Μπονίδης

2011

52. 

Παπαοικονόμου Αντώνης

Ρόλος και "εαυτός" (self): Η κεντρικότητα του εκπαιδευτικού ρόλου για τη συγκρότηση του "εαυτού"

Μ. Κελπανίδης

2011

53. 

Καριπίδου Ελένη

Το Πανεπιστήμιο ως φορέας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Ζ. Παπαναούμ

2012

54. 

Παλάζη Χρυσάνθη

Φύλο και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Η περίπτωση των Φιλολογικών Μαθημάτων

Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου

2012

55. 

Ρογδάκη Άννα

Κριτικός γλωσσικός γραμματισμός και διδασκαλία της γλώσσας στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: μία μελέτη περίπτωσης

Ε. Χοντολίδου

2012

56. 

Αργυρού Χρήστος

Τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά βιβλία Ιστορίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878-1960). Η διάχυση της εθνικής και αποικιακής ιδεολογίας

N.Π. Τερζής

2013

57. 

Βασιλειάδης Ηλίας

Σχολική ψυχολογική υποστήριξη για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών με νοητική καθυστέρηση. Ένα πρόγραμμα κοινωνικής συνύπαρξης

Μ. Δόικου

2013

58. 

Ζγούβα Αλεξάνδρα

Η Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) στην ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση των ελληνικών τραπεζών: παράγοντες αποτελεσματικότητας

Κ. Μπίκος

2013

59. 

Ναθαναήλ Πασχαλία

Η συνεργασία ανάμεσα στα στελέχη εκπαίδευσης: Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση

Δ. Χατζηδήμου

2014

60. 

Παντούλη Όλγα

Αφηγήσεις ζωής γυναικών επιστημόνων στην Ελλάδα

Ε. Χοντολίδου

2014

61. 

Συμεωνίδου Άννα

Το προφίλ των Ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η επίδρασή του στο έργο τους

Δ. Χατζηδήμου

2014

62. 

Τζιφόπουλος Μενέλαος

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού υποψηφίων φιλολόγων

Κ. Μπίκος

2014

63. 

Κοντοβά Μαρία

Ελλάδα και Βαλκάνια στα ελληνικά σχολικά βιβλία της Ιστορίας της περιόδου 1967-2007

Κ. Μπονίδης

2014

64. 

Μεγαλονίδου Χριστίνα

Προνομιακή πολιτική στη φροντίδα και αγωγή παιδιών βρεφικής ηλικίας στους θεσμούς προσχολικής αγωγής

Μ. Κελπανίδης

2015

65. 

Τσέκου Αικατερίνη

Τα σχολικά βιβλία των θρησκευτικών της δευτετοβάθμιας εκπαίδευσης (1974-2006): Διαχρονική έρευνα υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης για την ειρήνη και τα δικαιώματα του ανθρώπου

Κ. Μπονίδης

2015

66. 

Μπιρμπίλη Μαρία

Η ανανέωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας ως διάσταση του εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού

Μ. Κελπανίδης

2015

67. 

Ιωαννίδου Δόμνα

Theodor W. Adorno: Μαζική κουλτούρα και εκπαίδευση

Μ. Κελπανίδης

2015

68. 

Ποιμενίδου Δέσποινα

Το επίπεδο του επιστημονικού λόγου των φοιτητών και φοιτητριών ως προϋπόθεση ακαδημαϊκων σπουδών και η διαχρονική μεταβολή του: 1900-2010

Μ. Κελπανίδης

2015

69. 

Γιαννακοπούλου Ιωάννα

Η αναγνωστική ιστορία μιας πρώην χρήστριας εξαρτησιογόνων ουσιών: μελέτη περίπτωσης

Ε. Χοντολίδου

2015

70. 

Δελάκη Μαρία

Διδασκάλισσες της Κρήτης – Υποκείμενα Ιστορίας. Εκπαίδευση και επαγγελματική σταδιοδρομία (αρχές 19ου αι. έως το τέλος της Κρητικής Πολιτείας – 1913)

Σ. Ζιώγου - Καραστεργίου

2015

71. 

Τσακιρίδου Δόμνα

Η αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ στο έργο τους: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Ζ. Παπαναούμ

2016

72. 

Σωκράτους Γιαννάκης

Η πολυπρισματική προσέγγιση στο μάθημα της Σύγχρονης Ιστορίας της Κύπρου στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής Κοινότητας: Διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης

Δ. Μαυροσκούφης

2016

73. 

Τασούλας Βάιος

Απόψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαχείριση σχολικών κρίσεων. Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση

Δ. Χατζηδήμου

2016

74. 

Κογκούλη Πελαγία

Η διδασκαλία «συγκρουσιακών θεμάτων» στο μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δ. Μαυροσκούφης

2016

75. 

Αντωνίου Φλωρεντία

Η ενοποίηση της γνώσης στο σύγχρονο ελληνικό Γυμνάσιο: Έρευνα των επισήμων προδιαγραφών των «φιλολογικών» μαθημάτων και της εκπαιδευτικής πράξης

Κ. Μπονίδης

2016

76.

Νικολοπούλου Βασιλική

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Ένας καινοτόμος θεσμός Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα. Πως η θεωρία έγινε πράξη και η καινοτομία βίωμα

Ε. Χοντολίδου

2017

77.

Γούπου Δροσιά

Αποτίμηση του θεσμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: απόψεις διατελεσάντων προέδρων του

Δ. Χατζηδήμου

2017

78.

Μιτιντζή Ευανθία

Η χρήση του ιστολογίου στην εκπαίδευση: απόψεις διαχειριστών- εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δ. Χατζηδήμου

2017

79.

Πολυμίλη Αικατερίνη

Το Λύκειο και το φροντιστήριο στην πρόσβαση των μαθητών στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: απόψεις εκπαιδευτικών

Δ. Χατζηδήμου

2017

80.

Τζένου Ευλαλία

Πειθαρχία και υποκειμενικότητα στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών: Το παράδειγμα του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας της Δικαστικής Φυλακής Διαβατών

Ε. Χοντολίδου

2017

81.

Τύμπα Ευαγγελία

Γλωσσική διδασκαλία στην Α΄Δημοτικού: Συν-οικοδομώντας μια κοινότητα πρώτου σχολικού γραμματισμού

Κ. Μπονίδης

2018

82.

Παπανικολάου Γεωργία

"Δείκτες Ποιότητας Προγραμμάτων συνεκπαίδευσης μαθητών με  αναπηρία και/ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες"

Σ. Παντελιάδου

2018

83.

Μαντζάρης Κωνσταντίνος

Μαθησιακές δυσκολίες και φιλικές σχέσεις: Η οπτική των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες  και των στενών τους φίλων

Μ. Δόικου

2019

84.

Διαμαντής Κωνσταντίνος

Επιμόρφωση  και αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση του 21ου αιώνα: δυνατότητες και προκλήσεις

Κ. Μπίκος

2019

85.

Καραμανώλη Ελένη

Ιστορικός Γραμματισμός και Σχολική Ιστορία: διδασκαλία με εστίαση στις δομικές ιστορικές έννοιες

Δ. Μαυροσκούφης

2019

86.

Αδαμόπουλος Βασίλειος

Η αξιολόγηση του γραπτού λόγου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο: θεσμικός λόγος και εμπειρικά δεδομένα

Ε. Χοντολίδου

2019

87.

Παπαδημητρίου Αχιλλέας

Παραγόντες συμμετοχής ενηλίκων στα Εσπερινά Λύκεια της Επικράτεια

Γ. Ζαρίφης

2019

88.

Παπαδοπούλου Ανθούλα

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο σύγχρονο Γυμνάσιο: Λόγοι και πρακτικές

Κ. Μπονίδης

2019

89 Καραμανέ Ευθυμία Αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τη διαπροσωπική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη Κ. Μπίκος 2019
90 Χατζηχρήστου Αντώνιος  Δεξιότητες Πληροφοριακού Γραμματισμού υποψηφίων φιλολόγων: παιδαγωγικές και διδάκτικές προεκτάσεις Κ. Μπίκος 2019
91 Τζήκα Θεοδώρα Το φοιτητικό κίνημα της Θεσσαλονίκης στο μετεμφυλιακό κράτος, 1950-1967: συγκρότηση, αιτήματα, συλλογική δράση Σ. Ζιώγου - Καραστεργίου 2019
92 Γιαννάτη Ευδοκία Εφημερίς των Κυριών (1887-1917): Αναπαραστάσεις και επαναπροσδιορισμοι των γυναικείων ταυτοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο. Απόψεις διδασκαλισσών για τη γυναικεία εργασία Σ. Ζιώγου - Καραστεργίου  2020
93 Μήτσιαλη Αλεξάνδρα Βιογραφικές αφηγήσεις και βιογραφικές ταυτότητες μεταναστριών δεύτερης γενιάς απότην Αλβανία που σπουδάζουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ρίζες και διαδρομές. Κ. Μπονίδης 2020