Διδακτορικές διατριβές Φιλοσοφίας

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

Α/Α

Όνομα διδάκτορος

Τίτλος διατριβής

Επόπτης

Ολοκλήρωση

1. 

Ζήκα Φωτεινή

Οντολογία και σημασιολογία του χρώματος στη σύγχρονη αναλυτική φιλοσοφία

Ν. Αυγελής

1991

2. 

Ζωγραφίδης Γεώργιος

Η έννοια και η λειτουργία της εικόνας στον Ιωάννη Δαμασκηνό (φιλοσοφική θεώρηση)

Α.-Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά

1992

3. 

Αραβαντινού-Μπουρλογιάννη Άννα-Χλόη

Νους και Κόσμος στη φιλοσοφία του Αναξαγόρα

Δ. Ανδριόπουλος

1992

4. 

Lodhi Rubina-Kousar

Η έννοια της αιτιότητας στον Αριστοτέλη και στον Αβερρόη

Δ. Ανδριόπουλος

1994

5. 

Μπάλλα Χλόη

Πλατωνική πειθώ: από τη ρητορική στην πολιτική

Δ. Ανδριόπουλος

1996

6. 

Μελισσίδης Νικόλαος

Η έννοια του καλού στους πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους

Δ. Ανδριόπουλος

1996

7. 

Nusrat Jahan Kazal

Το πρόβλημα της αιτιότητας στον D. Hume και J. S. Mill

Ν. Αυγελής

1998

8. 

Δόικος Παναγιώτης

Φαντασία και γνώση στο Spinoza

Σ. Δεληβογιατζής

1998

9. 

Πέτρου Αλέξιος

Το Διονυσιακό ως αλήθεια και τέχνη στη φιλοσοφία του Nietzsche

Α.-Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά

2001

10. 

Δαγκλής Δημοσθένης

Ο συμβατισμός του Duhem και η επίδρασή του στο λογικό εμπειρισμό

Ν. Αυγελής

2001

11. 

Κωνσταντινίδης Μυρώδης

Ο αμοραλισμός μεταξύ των συγχρόνων του Σωκράτη

Σ. Δεληβογιατζής

2001

12. 

Μερκενίδου Ελένη

Φαντασία και παράσταση στην αρχαία ελληνική σκέψη

Σ. Δεληβογιατζής

2001

13. 

Ξανθόπουλος Χρήστος

Η «κρίση» της ορθολογικότητας, ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιστήμης και ο σχετικισμός στο έργο των David Bloor και Barry Barnes

Δ. Σφενδόνη

2001

14. 

Γωγούσης Αριστείδης

Το πρόβλημα του λειτουργιακού σχεδιασμού στη φιλοσοφία της τεχνολογίας και συμβολή στην εξεύρεση διεξόδου

Δ. Σφενδόνη

2002

15. 

Θεοδωρίδης Αλέξανδρος

Η λογική και η οντολογία του φαντασιακού
στη φιλοσοφία του Κ. Καστοριάδη

Α. Δεληγιώργη

2002

16. 

Χριστοδούλου Ιωάννης

Τα ζητήματα της προκοπής και της παιδεύσεως στη φιλοσοφία του Επικτήτου

Σ. Δεληβογιατζής

2002

17. 

Καραθανάση-Τουλουμάκου Ελένη

Η ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη στη φιλοσοφική σκέψη του μεσοπολέμου

Σ. Δεληβογιατζής

2004

18. 

Χαιρόπουλος Παύλος

Μουσική και Ζωή: Έρευνα στη Φιλοσοφία της Μουσικής του Πλάτωνα, του Σοπενχάουερ και του Νίτσε

Π. Καϊμάκης

2005

19. 

Παπαλεξίου Κερασένια

Θεωρία και γνώση στο Θεαίτητο του Πλάτωνα

Σ. Δεληβογιατζής

2006

20. 

Μπρώνη Γεωργία

Λόγος και δύναμις στους πρώιμους και ύστερους στωικούς φιλοσόφους

Σ. Δεληβογιατζής

2006

21. 

Περπερίδης Παύλος

Το επικοινωνιακό μοντέλο του Jürgen Habermas και η συμβολή του στην κριτική παιδαγωγική θεωρία

Α. Δεληγιώργη

2008

22. 

Λάππα Ελένη

Κίνησις, αλλοίωσις και μεταβολή στο αριστοτελικό μοντέλο του φυσικού κόσμου

Δ. Σφενδόνη

2008

23. 

Παπαχρήστου Χριστίνα

Η γνωσιακή διαδικασία στην αριστοτελική φιλοσοφία: αίσθησις, αίσθημα, φαντασία, φάντασμα, μνήμη, μνημόνευμα, νους, νόημα

Δ. Σφενδόνη

2008

24. 

Φαρμάκης Δημήτριος

Αρχαία Ελληνική Σοφιστική: Ο τόπος του κοινωνικοπολιτικού

Σ. Δεληβογιατζής

2009

25. 

Γρόλλιος Βασίλειος

Η προβληματική της ισότητας και της ελευθερίας στην πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία του John Stuart Mill

Ι. Πλάγγεσης

2009

26. 

Κεχρολόγου Ήντουνα Χρυσάνθη

Ανθρωπολογικές σταθερές αυτονομίας στον Επίκουρο

Σ. Δεληβογιατζής

2009

27. 

Νικολαΐδου Ελισάβετ

Επανερμηνεία του αριστοτελικού ορισμού της ψυχής μέσα από μία κριτική αντιπαράθεση προς τη θεωρία του Abraham Bos για τον «εργαλειακό» χαρακτήρα της ψυχής

Δ. Σφενδόνη

2009

28. 

Πλεξίδας Ιωάννης

Η ανθρωπολογία του κακού το πρόβλημα της θεοδικίας και οι ανθρωπολογικές προϋποθέσεις του στη σκέψη του Γρηγορίου Νύσσης

Σ. Δεληβογιατζής

2010

29. 

Χριστοδούλου Μαίρη

Η έλλογη δύναμη στην Επιτομή περί ψυχής του Αβερρόη

Β. Κάλφας

2009

30. 

Αλεξιάδου Σοφία-Αναστασία

Γλώσσα και νόηση στον Αγγλικό Εμπειρισμό: το παράδειγμα του Locke

Ν. Αυγελής

2010

31. 

Πεχλιβανίδης Χρήστος

Ο επιστημονικός ρεαλισμός του E. McMullin και οι αριστοτελικές του καταβολές

Δ. Σφενδόνη

2010

32. 

Κούρφαλη Χριστίνα

Η άσκηση ως τέχνη του βίου στη στωική φιλοσοφία

Β. Κάλφας

2010

33. 

Αβραμίδου Ελένη

Ο σοφός-βασιλιάς. Ζητήματα θεμελίωσης στους Πλάτωνα και Κομφούκιο

Σ. Δεληβογιατζής

2010

34. 

Αναστασίου Δήμητρα

Γλώσσα και πραγματικότητα στον Wittgenstein

Ν. Αυγελής

2011

35. 

Βαβούρας Ηλίας

Ο πολιτικός ανήρ στην Αρχαία Ελλάδα:
Οι φιλοσοφικές καταβολές της πολιτικής πράξης

Σ. Δεληβογιατζής

2011

36. 

Γκαδρής Στυλιανός

Kant και Wittgenstein: Από την κριτική της γνώσης στην κριτική του νοήματος

Ν. Αυγελής

2012

37. 

Δημητρακοπούλου Μαρία-Σμαρώ

Πολιτική – Ηθική στον Αριστοτέλη.
Μια ανάγνωση των Ηθικών Νικομαχείων

Β. Κάλφας

2013

38. 

Κωνσταντινίδου Δέσποινα-Ελένη

Η Ελευθερία της βούλησης στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη: Ελεύθερη επιλογή και ηθική ευθύνη

Γ. Ζωγραφίδης

2013

39. 

Παπαγιάννης Λάμπρος

Ηράκλειτος – Λάο-Τσε, Συγκριτική προσέγγιση της σκέψης τους υπό το πρίσμα μιας φιλοσοφίας του γίγνεσθαι και της αρμονίας

Θ. Παρισάκη

2014

40. 

Γερούση Ελένη

Ανθρώπινη φύση και ιστορία στη φιλοσοφία του Διαφωτισμού

Ι. Πλάγγεσης

2014

41. 

Ξενίδης Όμηρος

Ουσία και μορφή στον κινηματογράφο

Π. Δόικος

2014

42. 

Σταμούλος Ιωάννης

Το ζήτημα του πολέμου στο φιλοσοφικό στοχασμό και στην ιστορική πραγματικότητα

Σ. Δεληβογιατζής

2014

43. 

Καμπουρίδης Θεόδωρος

Δράση και εσωτερικότητα. Έρευνα με αφετηρία τη σκέψη των Nietzsche, Heidegger, Corbin

Π. Δόικος

2014

44. 

Κουμασίδης Ιορδάνης

Αισθητικό και Πολιτικό στη μετανεωτερικότητα

Σ. Δεληβογιατζής

2014

45. 

Μωραΐτης Γεώργιος

Η έννοια της κυριαρχίας στον Thomas Hobbes και τον Jean-Jacques Rousseau

Ι. Πλάγγεσης

2014

46. 

Κοροσιάδης Μουράτης

Γλώσσα, τέχνη και σιωπή. Έρευνα με αφετηρία τις σκέψεις των L.Wittgenstein, F. Kafka και S. Zweig

Σ. Δεληβογιατζής

2015

47. 

Ταουσάνης Χρήστος

Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στις σύγχρονες προσεγγίσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

Σ. Δεληβογιατζής

2015

48. 

Κότιος Κωνσταντίνος

Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην επαγγελματική συμβουλευτική και την διαχείριση σταδιοδρομίας: Ο ρόλος και η θέση των φιλοσοφικών θεωριών και η πρακτική εφαρμογή τους

Σ. Δεληβογιατζής

2015

49. 

Παύλου Γεώργιος

Γνωσιολογικές, οντολογικές και ανθρωπολογικές προεκτάσεις της σύγχρονης φυσικής θεωρίας

Σ. Δεληβογιατζής

2015

50. 

Μπαλλά Δήμητρα

Μορφή, είδος και ύλη στην αριστοτελική βιολογία: Περί ζώων μορίων, Περί ζώων γενέσεως και Περί ψυχής

Δ. Σφενδόνη

2015

51. 

Παπαμανώλη Καλλιόπη

Δραματουργία και διαλεκτική στον πλατωνικό Πρωταγόρα

Β. Κάλφας

2016

52. 

Τεμπρίδου Παναγιώτα

Το άμοιαστο της ποίησης και το ισόποσο της Φιλοσοφίας.
Ο διπλός εαυτός του Οδυσσέα Ελύτη

Γ. Ζωγραφίδης

2016

53. 

Τσαμπάζης Νικόλαος

Φιλοσοφία της παιδείας και εξουσία στους John Locke και Jean-Jacques Rousseau

Ι. Πλάγγεσης

2016

54. 

Πούλου Δέσποινα

Μια φιλοσοφία του ερωτισμού στον κινηματογράφο. Εικόνες της επιθυμίας και ο Georges Bataille

Π. Δόικος

2016

      55.

Βαλσάμης  Γεώργιος

Χρόνος και δημιουργία στον Γρηγόριο Νύσσης και στον Meister Eckhart

Γ. Ζωγραφίδης

2017

      56.

Μπεϊμανάβης Πέτρος

Η Επιστημονική Αναπαράσταση: Τρόποι απόκλισης και μέθοδοι προσέγγισης       στις θεωρίες των Bas van Fraassen και Anjan Chakravartty

Δ. Σφενδόνη

2017

      57.

Παύλος Γεώργιος

Γνωσιολογικές, οντολογικές και ανθρωπολογικές προεκτάσεις της σύγχρονης φυσικής θεωρίας

Σ. Δεληβογιατζής

2017

      58.

Παππάς Παναγιώτης

Βούληση για Δύναμη και Πολιτική Εξουσία στους Machiavelli και Nietzsche

Σ. Δεληβογιατζής

2018

      59.

Μαργαρίτη Μαρία

Συναίσθημα και χρόνος στον κινημάτογράφο

Π. Δόικος

2018

      60.

Λαπαρίδης Κωνσταντίνος

Καθόλου' και υποστατικός επιμερισμός:
Η οντολογία της εξατομίκευσης στον σχολαστικισμό

Γ. Ζωγραφίδης

2018

      61.

Αλεξανδρή Στέλλα

Ο Jaspers,  η ανθρωπολογία της ηθικής και η γενεαλογική της κριτικής

Ε. Καλοκαιρινού

2018

      62.

Αντωνίου Ανδρέας

Το λογοτεχνικό έργο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου: φιλολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις

Δ. Κόκκορης

2019

      63.

Γεωργόπουλος Στέφανος

Ο Πλάτων και η εγγύτητα του αγαθού: μια ερμηνευτική προσέγγιση

Ε. Καλοκαιρινού

2019

      64.

Σταμπουλής Χαρίλαος

Η εγελιανή φιλοσοφία του δικαίου

Θ. Πενολίδης

2019

      65.

Δεληβογιατζή Ευαγγελία

"Οι Βιοϊατρικές τεχνολογίες και η ανθρωπολογία τους: Μια επανερμηνεία της Καντιανής προβληματικής"

Ε. Καλοκαιρινού

2019

      66.

Μίγγα Νίκη

Η φιλοσοφία της αφήγησης από τον λόγο στην εικόνα: κινηματογραφικές μεταφορές πεζογραφημάτων για τον Εμφύλιο

Δ. Κόκκορης

2019

67 Ζέλκα Τριανταφυλλιά   Η Πλατωνική Διαλεκτική και η Θεμελίωση της Λογικής στην αρχαιότητα Θ. Πενολίδης 2019
68 Κανελλάκης Βασίλειος Ο ιδεαλισμός του έρωτος, της φιλίας και της αγάπης ως παράγων της αυτοσυνειδησίας και της πνευματικής και ηθικής καταξίωσης Θ. Πενλολίδης 2020
69 Δώδου Μαριάννα Η λογική της ετερότητας και η στοχαστική φαντασία - Ζητήματα οντολογίας στη δυτική και την ανατολική σκέψη Π. Δόικος 2020
70 Σερμέτης Τριαντάφυλλος Ελευθερία και Ενοχή: Με αφετηρία τη σκέψη των Nietzsche και Kierkegaard Π. Δόικος 2020
71 Χονδροκούκης Μιχαήλ Δαίμων και Κόσμος. Η ενότητα Εσχατολογίας και Κοσμολογίας στο έργο του Εμπεδοκλή Π. Θανασάς 2020