Διοικητικό Προσωπικό

 

Όνομα

Αρμοδιότητα

Γραφείο

Τηλ.

Email

Ανθούλα Ελένη
(εργολαβική υπάλληλος)

Τομέας Παιδαγωγικής

215 ΠΚ

2310.99.7358

eanthoul@edlit.auth.gr

Γεωργακοπούλου Κλεονίκη

Γραμματεία Τμήματος

302 ΚΔ

2310.995203

kleoniki@edlit.auth.gr

Δημητριάδου Μαρία

Βιβλιοθήκη

207 ΠΚ

2310.99.7329

mdimit@edlit.auth.gr

Μούντιου Λία
(εργολαβική υπάλληλος)

Τομέας Φιλοσοφίας

215 ΠΚ

2310.99.7319

mountiou@edlit.auth.gr

Παζαρλόγλου Ιωάννα

Γραμματεία Τμήματος

302 ΚΔ

2310.99.1608

jopaz@edlit.auth.gr

Παπαδόπουλος Σάββας

Γραμματέας Τμήματος

302 ΚΔ

2310.99.5206

savaspap@ad.auth.gr

Πειραζερίδου, Ευαγγελία

Γραμματεία Τμήματος

302 ΚΔ

2310.99.5220

epeiraze@edlit.auth.gr

Τριανταφύλλου Αιμιλία-Ιουλία

Βιβλιοθήκη

204 ΠΚ

2310.99.7318

atr@edlit.auth.gr

 

ΠΚ: Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

ΚΔ: Κτήριο Διοίκησης ΑΠΘ