Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018-2019

 

  • Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018: 3.9.2018 – 28.9.2018

 

  • Χειμερινό εξάμηνο

Μαθήματα: 01.10.18 – 14.01.19

Εξεταστική περίοδος: 17.01.19 – 08.02.19

 

  • Εαρινό εξάμηνο

Μαθήματα: 11.02.19 – 24.5.19

Εξεταστική περίοδος: 29.5.19 – 21.6.19

 

  • Αργίες:

26 Οκτωβρίου

28 Οκτωβρίου

17 Νοεμβρίου

Από 23 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου

30 Ιανουαρίου

Από την Πέμπτη της Τυροφάγου έως και την επομένη της Καθαράς Δευτέρας (07.3.19-12.3.2019)

25 Μαρτίου

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά (22.4.2019-03.5.2019)

1 Μαΐου

Του Αγίου Πνεύματος (18.6.2019)