Δόικος Παναγιώτης

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
209α ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7322
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Οντολογία – Μεταφυσική
 • Γνωσιολογία
 • Αισθητική
 • Ανατολική φιλοσοφία
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Π. Δόικος, Spinoza. Φαντασία, γνώση και προφητεία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 2000.
 2. Π. Δόικος, Πλάτων, Φαίδρος, μελέτη - μετάφραση - σχόλια, Θεσσαλονίκη, Ζήτρος 2001.
 3. Π. Δόικος, Η λογική των μορφών στον κινηματογράφο του Orson Welles, Αθήνα, Ίνδικτος 2006.
 4. Π. Δόικος, Ο «θάνατος του Θεού» και ο μεταφυσικός άνθρωπος, Αθήνα, Ίνδικτος 2008.
 5. Π. Δόικος, Η ζωή του ιδανικού στον κινηματογράφο. “Μια τρελλή, τρελλή οικογένεια”, του Ντίνου Δημόπουλου, Αθήνα, Παπαζήσης 2012.
 6. Π. Δόικος, Kierkegaard και Mollâ Sadrâ. Το ζήτημα της ύπαρξης και η ανατολική σκέψη, Θεσσαλονίκη, Ρώμη 2013.
 7. Π. Δόικος, «Το δίλημμα “μύθος ή ιστορία;” και η αμφισημία της φαντασίας», Φιλόλογος, τεύχος 84, καλοκαίρι 1996, σσ.149-69.
 8. Π. Δόικος, «Η γλώσσα και η αλήθεια του κινηματογράφου», Ίνδικτος, τεύχος 12-13, Φεβρουάριος 2001, σσ.157-70.
 9. Π. Δόικος, «Η φωνή, ο καημός και το μεγαλείο. Η εθνική περίπτωση του Γρηγόρη Μπιθικώτση», Ίνδικτος, τεύχος 16, Μάιος 2002, σσ.179-96.
 10. Π. Δόικος, «Ο Ελύτης και η ανατολική μεταφυσική», Φιλόλογος [Αφιέρωμα: Οδυσσέας Ελύτης], τεύχος 145, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011, σσ.449-69.
 11. Π. Δόικος, «Το πρωταρχικό υποκείμενο και η εμπειρία του μηδενός», Ένεκεν, τεύχος 21, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011, σσ.54-71.
 12. Π. Δόικος, Principia Formarum: Οντολογία της στοχαστικής φαντασίας, δεύτερη έκδοση, διευρυμένη, Θεσσαλονίκη, Ρώμη 2017.