Εργαστήριο Φιλοσοφίας: Κείμενα και ερμηνείες

 

Ίδρυση: 2016 (ΦΕΚ Β’ 1794/17.6.2016)

 

Αντικείμενο: Η μελέτη των κειμένων της φιλοσοφικής και ευρύτερα της θεωρητικής παράδοσης σε όλη της την έκταση, και σε συνδυασμό με τις πολλαπλές ερμηνείες αυτής της παράδοσης.

 

Διευθυντής:

Λοιπά μέλη:

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές:

Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες:

 • Δήμητρα Γιανναρά
 • Χρήστος Πεχλιβανίδης
 • Παναγιώτα Τεμπρίδου

 

Έδρα/στέγαση: Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο 421ε

Ταχ. διεύθυνση: «Εργαστήριο Φιλοσοφίας: Κείμενα και ερμηνείες» – ΑΠΘ, Τομέας Φιλοσοφίας – 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310.99.7374

Email: zograf@edlit.auth.gr

 

Περιγραφή:

Ο ερευνητικός άξονας γύρω από τον οποίο συγκροτείται η λειτουργία του Εργαστηρίου είναι η πεποίθηση ότι τα κείμενα της παράδοσης δεν αποτελούν συμπαγείς και απαράλλακτες νοηματικές σταθερές, αλλά νοηματοδούνται μέσα από τον συνεχή ερμηνευτικό διάλογο μαζί τους και εμπλουτίζονται από την πληθώρα των τρόπων με τα οποία προσλαμβάνονται ιστορικά. Η πρόσληψη του σώματος της φιλοσοφικής παράδοσης αποτελεί διαρκή πηγή νοηματοδότησής του – και μάλιστα τη μόνη δυνατότητα διατήρησης αυτού του σώματος ως ζωντανού σημείου αναφοράς. Το Εργαστήριο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν κόμβο, ένα σημείο τομής και πεδίο συνάντησης πολλαπλών και ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων που θα συμμερίζονται την πεποίθηση ότι τα κείμενα της φιλοσοφικής παράδοσης διατηρούν τη σημασία τους μόνο στον βαθμό που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενα μιας διαρκούς επερώτησης.

Με τη συγκρότηση του Εργαστηρίου επιχειρείται μια οργανωμένη συνάντηση και σύγκλιση επιστημόνων που όχι απλώς υπηρετούν σε διαφορετικά Τμήματα του ΑΠΘ ή θεραπεύουν διαφορετικά αντικείμενα, αλλά και εκπροσωπούν διαφορετικές παραδόσεις ή προσεγγίζουν τη φιλοσοφική παράδοση με διαφορετικές αποβλέψεις.

Μία σημαντική κοινή συνισταμένη όλων των εμπλεκομένων στην προετοιμασία του Εργαστηρίου είναι η πεποίθηση ότι η απόπειρα συνάντησης με τη φιλοσοφική παράδοση δεν περιορίζεται στη θεωρητική ανασυγκρότησή της, αλλά περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της και τη μετάφραση σημαντικών κειμένων αυτής της παράδοσης στη νέα ελληνική. Προσεγγίζουμε το μεταφραστικό έργο ως απαραίτητη προϋπόθεση ενός ουσιαστικού διαλόγου με τη φιλοσοφική παράδοση, αλλά και ως συμβολή στη δημιουργία μιας ελληνικής επιστημονικής κοινότητας που δεν θα λειτουργεί απομονωμένα, αλλά ως αναπόσπαστο τμήμα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

 

Ερευνητικά προγράμματα:

 • Η ηθική υπόσταση του παιδιού στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: από το ‘ζην’ στο ‘ευ ζην’ – με χρηματοδότηση της Δράσης Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΔΒΜ34), 2018-19.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Θανασάς

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές:

Δρ Δέσποινα-Ελένη Κωνσταντινίδη
Δρ Δήμητρα Μπαλλά
Ιωάννης Αλυσανδράτος, Υπ. Δρ

 

Δραστηριότητες και εκδηλώσεις:

 • 18.5.2018
  Εναρκτήρια Ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος Η ηθική υπόσταση του παιδιού στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: από το ‘ζην’ στο ‘ευ ζην’
 • 28-29.3.2018
  Postgraduate student and PhD candidate workshop
 • 28.3.2018, Διάλεξη:
  Denis Walter (Βόννη), «Cicero's use of the Stoic Concept of Cosmopolitanism»
 • 21.3.2018, Διάλεξη:
  Δημήτρης Πορτίδης (Πανεπιστήμιο Κύπρου), «Η έννοια της κριτικής σκέψης μέσα από το πρίσμα του εμπειρισμού»
 • 25-26.5.2017, Συμπόσιο:
  Πλάτωνος Φαίδων
 • 26.4.2017, Ημερίδα:
  Ο Άρης Αλεξάνδρου “εδώ και τώρα”
 • 26.4.2017, Διάλεξη:
  Μιχάλης Μπαρτσίδης (ΕΑΠ), «Φαντασία και εσωτερικό όριο στη φιλοσοφία του υποκειμένου»
 • 29.3.2017, Διάλεξη:
  Christoph Horn (Βόννη), «Which Constitution represents Aristotle's Ideal City?»
 • 21.12.2016, Διάλεξη:
  Πάνος Δήμας (Όσλο), «ψευδεῖς ἡδονές: Φίληβος 32d-42e»
 • 7-9.10.2016, Ελληνο-τουρκικό φιλοσοφικό συνέδριο (Humboldt-Kolleg):
  Το πέταγμα της γλαύκας. Μορφές πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στη Γερμανία
 • 12.5.2016, Σεμινάριο:
  Η νεοελληνική γλώσσα ως ποιητικό υλικό. Εισηγητές: Σωτηρία Καλασαρίδου (Δρ Διδακτικής της λογοτεχνίας) και Δημήτρης Κόκορης (Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ).
 • 11.5.2016, Διάλεξη:
  Νίκος Αυγελής (Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ), «Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: Η ερμηνευτική των λογοτεχνικών κειμένων»