Αποτελέσματα Erasmus+

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ (https://eurep.auth.gr/el/node/1613) τα αποτελέσματα της δράσης Erasmus+ Σπουδές 2019-2020.

 

Να σημειώσουμε ότι, στο σχετικό πίνακα, είναι επισημασμένοι με πράσινο χρώμα όσοι φοιτητές επιχορηγούνται. Οι υπόλοιποι φοιτητές θα μπορούσαν να μετακινηθούν στη συμφωνία που επιλέχθηκαν, αλλά χωρίς επιχορήγηση. Από το Τμήμα μας αιτήθηκαν 23 φοιτητές και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για μετακίνηση των 18 εξ αυτών (ποσοστό 78%). Οι υπόλοιποι 5 φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν στη συμφωνία την οποία επέλεξαν χωρίς χρηματοδότηση.