Πρόγραμμα Εξεταστικής Ε.Ε 2019- 2020

*Προσθήκη μαθήματος των Αγγλικών

*Αλλαγή ώρας για το μάθημα Φ433

*Αλλαγή ώρας για το μάθημα Π1509

*Αλλαγή ώρας για το μάθημα ΦΚ245

*Προσθήκη εμβόλιμων μαθημάτων Φ111, ΦΚ234, ΦΚ236 και Φ382

*Προσθήκη εμβόλιμων μαθημάτων Φ420, ΦΚ222, Φ406 και Φ407

*Προσθήκη εμβόλιμο μάθημα Π3014

*Προσθήκη εμβόλιμων μαθημάτων Φ440 και Φ441

*Αλλαγή ώρας και μέρας για τα εμβόλιμα μαθήματα Φ411, Φ386 και ΦΚ273