Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019

*αλλαγή για το εμβόλιμα μαθήματα Φ112 και Φ373

*αλλαγή για το μάθημα Φ386 +εμβόλιμα Φ366 και Φ411

* ¨Όσοι έχουν δηλώσει εμβόλιμα μαθήματα με τον κ. Αθανασάκη θα εξεταστούν προφορικά στις 17/1/2019 στο γραφείο του διδάσκοντα 214πκ, στις 18:30-21:00.