Ημερίδα: "Η ηθική υπόσταση του παιδιού στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη" (18.5.18)

 

Εργαστήριο Φιλοσοφίας: Κείμενα και Ερμηνείες                                                                  

 

Εναρκτήρια Ημερίδα

του ερευνητικού προγράμματος:

Η ηθική υπόσταση του παιδιού στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη:

Από το ζῆν στο εὖ ζῆν

 

Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

14.30-18.00

αίθ. Γ. Μουρέλου (215)

Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

 

Στη διάρκεια της Ημερίδας, οι ερευνήτριες και ερευνητές που μετέχουν στο πρόγραμμα θα παρουσιάσουν πτυχές της ερευνητικής τους εργασίας, οι οποίες θα σχολιαστούν από μέλη του «Εργαστηρίου Φιλοσοφίας: Κείμενα και Ερμηνείες».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η Ημερίδα είναι ανοικτή στο κοινό, με ελεύθερη παρακολούθηση.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14.30-15.00     Ιωάννης Αλυσανδράτος: «Πλάτων: το παιδί και το κακό»

15.00-15.10     Σχολιασμός από τον Καθ. Βασίλη Κάλφα.

15.10-15.25     Συζήτηση

      15.25-16.00           Διάλειμμα

16.00-16.30     Δήμητρα Μπαλλά: «Η φυσική αρετή του παιδιού στον Αριστοτέλη: στα ίχνη των ὕστερον ἕξεων ἐσομένων»

16.30-16.40     Σχολιασμός από τον Επ. Καθ. Παντελή Γκολίτση.

16.40-16.55     Συζήτηση

17.00-17.30     Δέσποινα-Ελένη Κωνσταντινίδη: «Το παιδί και η ευδαιμονία στον Αριστοτέλη: ελπίδα και βεβαιότητα»

17.30-17.40     Σχολιασμός από τον Καθ. Φιλήμονα Παιονίδη.

17.40-17.55     Συζήτηση

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος («Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» του προγράμματος):

Παναγιώτης Θανασάς, Αν. Καθηγητής

Συνημμένα Αρχεία: