Καραματσούκη Αγγελική

Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
111 ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7283
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Τεχνολογικά-υποστηριζόμενη μάθηση
  • Μάθησης μέσω φορητών συσκευών
  • Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC)
  • Υποστηρικτική τεχνολογία και προσβασιμότητα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
  1. Καραματσούκη Α., Σανδραβέλης Α., Παντελιάδου Σ. & Γιαζιτζίδου Σ., «Rocket-Ιστορίες – φορητές εκπαιδευτικές εφαρμογές για τη βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας», 11o Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (HCICTE 2018), Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018.
  2. Koutsakas P., Sititzidou E., Karamatsouki A. & Karagiannidis C., "Exploring the role of Facebook as collaboration platform in a K-12 MOOC", 1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (TECH-EDU 2018), Thessaloniki, Greece, June 20-22, 2018.
  3. A. Chideridou-Mandari, S. Padeliadu, A. Karamatsouki, A. Sandravelis A. & C. Karagiannidis, "Secondary mathematics teachers: what they know and don't know about dyscalculia", International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 15 (9), 2016.
  4. P. Koutsakas, Α. Karamatsouki, C. Karagiannidis& P. Politis, "Qualitative analysis of students participation, drop-out and overall experiences in a MOOC for teaching programming in secondary education", Hellenic Conferenceon ICT in Education, Ioannina, Greece, September 23-25, 2016 (in Greek).
  5. Koutsakas P, Karagiannidis C. & Karamatsouki A., "A Massive Open Online Course (MOOC) for teaching Structured Programming in Secondary Education", Hellenic Conference on ICT in Education, Thessaloniki, Greece, October 30-November 1, 2015.
  6. A. Karamatsouki & S. Paraskeuopoulos S., "Designing Learning Activities for Environmental Education of Students with Dyslexia through Mobile Devices", Hellenic Conference on Education in the ICT Era, Athens, Greece, October 19-20, 2013.