Κατατακτήριες 2020-21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

TMHMA: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2020

 

                                         

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013), με κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται στο Τμήμα μας σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και τον κατόχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται, όπως επίσης δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ποσοστού (12%) των κατατάξεων.  

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α) «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»

      από τους Προσωκρατικούς έως και την ελληνιστική φιλοσοφία  (Φ 111)

 

Θεματικές ενότητες

 • Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι.
 • Σοφιστική κίνηση και Σωκράτης.
 • Κλασική οντολογία/γνωσιοθεωρία: Πλάτων και Αριστοτέλης.
 • Ελληνιστική φιλοσοφία: επικουρισμός-στωικισμός-σκεπτικισμός.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Vegetti M., Ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας. Αθήνα: Τραυλός, 2000.
 2. Irwin T., Η κλασική σκέψη. Αθήνα: Πολύτροπον, 2005.
 3. Κάλφας Β. & Ζωγραφίδης Γ., Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2006.
 4. Long A.A., Η Ελληνιστική φιλοσοφία. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1987.
 5. Αντωνιάδης Θ., Ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας. Αθήνα: Κράτερος, 2009.

 

 

Β) «Νεότερη Φιλοσοφία»

      από τον 17ο έως και τον 19ο αιώνα  (Φ 112)

 

Θεματικές ενότητες

 • Οι ορθολογιστές φιλόσοφοι: κλασική γνωσιοθεωρία και οντολογία: Descartes, Spinoza, Leibniz.
 • Οι εμπειριστές φιλόσοφοι: μεθοδολογία και γνωσιοθεωρία: Fr. Bacon, Locke, Hume.
 • Κλασική γνωσιοθεωρία και οντολογία: Kant, Hegel, Schelling.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Alessio F., Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας. Αθήνα: Τραυλός, 2012.
 2. Αυγελής Ν., Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, 2012.
 3. Cottingham J., Φιλοσοφία της επιστήμης: οι ορθολογιστές. Αθήνα: Πολύτροπον, 2003.
 4. Μπενιέ Ζ.-Μ., Ιστορία της Νεωτερικής και Σύγχρονης Φιλοσοφίας. Αθήνα: Καστανιώτης, 2001.
 5. Πενολίδης Θ., Μέθοδος και συνείδηση. Η έννοια της συνείδησης στη νεότερη φιλοσοφία. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004.

 

  

Γ) «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» (ΕΙΣΠ100)

Θεματικές ενότητες

 • Θεωρητική θεμελίωση και γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής Επιστήμης
 • Η ιστορική εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης
 • Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης
 • Παιδαγωγικές ομάδες και πεδίο της Παιδαγωγικής
 • Παιδαγωγική και σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα
 • Κοινωνία και σχολείο

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Καρράς, Κ. Γ. (2014). Η παιδαγωγική επιστήμη άλλοτε και τώρα: Ιστορία-Μεταβάσεις-Προκλήσεις. Αθήνα: Gutenberg.
 2. Κρίβας, Σπ. (2007). Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική θεματική. Αθήνα: Gutenberg.
 3. Ξωχέλλης, Π. Δ. (2010). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 4. Πασιάς, Γ., Γ. Φλουρής, Δ. Φωτεινός (2015). Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 5. Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2011). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Πεδίο.
 6. Χατζηδήμου, Δ. (2012). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

 

 

*Στις εξετάσεις αξιολογείται η φιλοσοφική και παιδαγωγική σκέψη των υποψηφίων και η κριτική κατανόηση των θεμάτων.

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος 

(κτ. Διοίκησης, 3ος όροφος, γραφείο 302) από 1-15 Νοεμβρίου 2020, ενώ οι εξετάσεις διενεργούνται από 1-20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ και για πτυχιούχους ΤΕΙ εξωτερικού βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Ι.Τ.Ε.
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας