Κόκορης Δημήτρης

Κόκορης Δημήτρης
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
216α ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7315
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 •  Λογοτεχνική θεωρία και κριτική
 •  Σχέσεις της φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία
 •  Νεοελληνική γραμματεία (ιδίως του 19ου και του 20ου αιώνα)
 •  Αισθητικά ρεύματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Όψεις των σχέσεων της Αριστεράς με τη λογοτεχνία στο Μεσοπόλεμο 1927-1936, Πάτρα : Αχαϊκές Εκδόσεις 1999.
 2. «Μια φωτιά. Η ποίηση». Σχόλια στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα : Εκδόσεις Σοκόλη 2003.
 3. Ποιητικός ρυθμός. Νεωτερική και παραδοσιακή έκφραση, Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Νησίδες 2006.
 4. Μεταφρασμένη ποίηση. Διδακτικές και κριτικές προτάσεις, Θεσσαλονίκη : Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ. και εκδόσεις Σφακιανάκη 2007.
 5. Εισαγωγή και επιλογή κριτικών κειμένων του τόμου Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου , Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2009.
 6. «Λόγος γυμνός». Εισαγωγή στο έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου, Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Νησίδες  2011.
 7. Εισαγωγή και ανθολόγηση κριτικών κειμένων του τόμου Για τον Ιωάννου. Κριτικά κείμενα, Λευκωσία : Εκδόσεις Αιγαίον 2013.
 8. «Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας - Προσέγγιση του έργου του Κ. Π. Καβάφη», στο  Φιλόλογοι στον υπολογιστή, επιμέλεια: Έλσα Μυρογιάννη - Δημήτρης Μαυροσκούφης, Αθήνα : Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο 2004, σ. 93-107 / 223-224.
 9. «Profili degli autori e note al testi»[=Ποιητικά πορτρέτα : βιοθεωρία, τεχνική, εργογραφία, ενδεικτική βιβλιογραφία», μετάφραση στα ιταλικά : Nicola Crocetti], στο  Poeti Greci del novecento, επιμέλεια : Nicola Crocetti - Filippomaria Pontani, Μιλάνο : Mondadori 2010, σ. CVI της εισαγωγής και σ. 1648-1847, βλ. και στο ηλεκτρονικό περιοδικό www.diapolitismos.net.
 10. «Yiannis Ritsos's Martiries and the Poetics of Materiality» [=Οι Μαρτυρίες του Γιάννη Ρίτσου και η ποιητική των συγκεκριμένων πραγμάτων], International Journal of Humanities and Social Science (USA - print and online versions), Vol. 1, No. 19, 2011-2012, βλ. και στο ηλεκτρονικό περιοδικό www.diapolitismos.net.
 11. «Agamemnon in Seferis' and Ritsos' poems», Inter-Textes (=Δια-κείμενα), 14, 2012, σ. 123-125.
 12. Φιλοσοφία και νεοελληνική λογοτεχνία. Πτυχές μιας σύνθετης σχέσης, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2015.