Άλλα Εργαστήρια

 

  • Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 111, τηλ. 2310.99.7328)

     Διευθυντής: Κυριάκος Μπονίδης

Το Εργαστήριο επεδίωξε να ιδρύσει ο Αλέξανδρος Δελμούζος, πρώτος καθηγητής της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ, Η άρνηση, τότε, του Υπουργείου να δημιουργηθεί το Εργαστήριο ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον Δελμούζο στην παραίτηση. Το Εργαστήριο στεγάζει σήμερα την ερευνητική και άλλη δραστηριότητα του Τομέα. (Υ.Α. Β1/67/18-1-85, Π.Δ. 152/93)

 

  • Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας (Νέα Πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής, τηλ. 2310.99.7302)

     Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μπίκος

Ιδρύθηκε το 1999. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, διαθέτει εποπτικό και διδακτικό υλικό και ασκεί κυρίως τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τομέα Παιδαγωγικής καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές άλλων Τμημάτων σε παιδαγωγικές, κοινωνικές και διδακτικές δεξιότητες. Στις ερευνητικές και διδακτικές του δραστηριότητες συμμετέχουν μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και απεσπασμένοι/ες εκπαιδευτικοί από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΦΕΚ ίδρυσης:  43/4.3.1999, τ.Α'.

 

  • Εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό (Παλαιό Κτήριο, αιθ. 213, τηλ. 2310.99.7334)

     Διευθυντής: Παναγιώτης Δόικος

Ιδρύθηκε το 1998 και προωθεί την ιδέα μιας όσο γίνεται μεγαλύτερης σύνδεσης κομβικών στοιχείων της αρχαίας ελληνικής σκέψης με νεότερες και σύγχρονες λειάνσεις του φιλοσοφείν. Προς τούτο οργανώνει ειδικές επιστημονικές συναντήσεις και σεμινάρια μεταξύ Ελλήνων και ξένων ειδικών, ενώ στους στόχους του είναι τόσο η ανάληψη εκδόσεων ειδικών σημαντικών μελετών όσο και η κυκλοφορία φιλοσοφικής επιθεώρησης γύρω από το φαντασιακό (υπό τον τίτλο Φιλοσοφικά και πολιτικά ανθρωπολογικά). ΦΕΚ ίδρυσης: 193/19.8.1998, τ.Α'