Σύνδεσμοι

 

Σύνδεσμοι

 

  • Α.Π.Θ.:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύστημα Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.

Βιβλιοθήκη περιοδικών Φιλοσοφικής Σχολής

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων              

Οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών Α.Π.Θ.

 

  • Φιλοσοφία:

Stanford Encyclopedia of Philosophy

The Internet Encyclopedia of Philosophy

Episteme Links (Philosophy Resources)

PhilPapers (Online research in philosophy)

Perseus (Ancient Texts)

Οδηγίες συγγραφής ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας

 

  • Παιδαγωγική:

"Νέες Φωνές": Συνέδριο φοιτητριών και φοιτητών του Τομέα Παιδαγωγικής

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

European Commission Education and Training Resources

European Association for the Education of Adults (EAEA)

Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση

 

  • Άλλοι σύνδεσμοι:

Υπουργείο Παιδείας

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία