Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημερομηνία ενημέρωσης Τίτλος
06/04/20 Ενημέρωση για διανομή Συγγραμμάτων
03/04/20 Μαθήματα ΚΔΞΓ εξ αποστάσεως
02/04/20 Δηλώσεις εμβόλιμων μαθημάτων Ε.Ε. 2019-20
26/03/20 Μήνυμα Πρυτανείας για ορκωμοσίες
16/03/20 Ενημέρωση:Δηλώσεις μαθημάτων /Λήψη πτυχίου
16/03/20 Εξυπηρέτηση κοινού
09/03/20 Πρακτική Άσκηση Α΄ Κύκλου: Παρουσιολόγιο
09/03/20 Ώρες συνεργασίας Ε.Ε.
09/03/20 Δηλώσεις μαθημάτων Ε.Ε 2019-20
27/02/20 Ορκωμοσία Απρίλιος 2020
24/02/20 Πρακτική Άσκηση. Α΄ Κύκλος. Κατανομή φοιτητών στα σχολεία
18/02/20 Πρακτική Άσκηση Α΄ Κύκλου: Ηλεκτρονικές εγγραφές
18/02/20 701 Πρακτική Άσκηση - Ηλεκτρονικές Εγγραφές
18/02/20 Οδηγός Σπουδών 2019-20
18/02/20 Ωρολόγιο εαρ. εξαμ. 2019-2020
18/02/20 Διευκρινήσεις για τις εγγραφές στα μαθήματα
18/02/20 Π1309-Προσθήκη μαθήματος στο εαρινό εξάμηνο 2019-2020
14/02/20 Μαθήματα Φύλου στο ΑΠΘ
12/02/20 702 Πρακτική Άσκηση: 6ο εξάμηνο-Ηλεκτρονικές Εγγραφές
11/02/20 701 Πρακτική Άσκηση: Ηλεκτρονικές Εγγραφές

Σελίδες