Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Εκδήλωσης Τίτλος
Colloquium Υποψ. Διδακτόρων 2020-2021
26/02/2020 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Α. Παπαοικονόμου: Ναζιστική προπαγάνδα και μουσική: Η περίπτωση του Richard Wagner
28/2/2020 Διάλεξη Β. Σύρου: Κρατικοί «λόγοι» και συμφέροντα στην προνεωτερική πολιτική σκέψη
14/3/2020 Ημερίδα: «Μετανεωτεριστική εκπαιδευτική έρευνα και θεωρία»
3/2/2020 Σειρά διαλέξεων του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό: "Η σχέση του Νεοέλληνα με τη Φιλοσοφία"
29/1/2020 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Μ. Πλιάτσικα "Οι θεολογικο-πολιτικές πραγματείες του νεαρού Χέγκελ"
1/4/2020 Διάλεξη του καθηγητή Christoph Horn, "Aristotle on Ontology and Theology in Metaphysics Lambda" (Δε θα πραγματοποιηθεί λόγω κορωνοϊού COVID-19)
11/12/2019 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Π. Μπάσδος, "Η δυναμική έννοια της ύλης στον προκριτικό Καντ"
27/11/2019 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Α. Γεωργίτσαρου, "Χρόνος, αιωνιότητα, μνήμη και ευδαιμονία στον Πλωτίνο"
13/11/2019 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Κ. Λαπαρίδης - Η μεταφυσική των "Καθόλου" στον μεσαίωνα
30/10/2019 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Τ. Ζέλκα - Η Πλατωνική διαλεκτική και η θεμελίωση της Λογικής στην αρχαιότητα
23/10/2019 Ημερίδα: Βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων στο σύγχρονο σχολείο: Προκλήσεις στη θεωρία και στην πράξη
17/10/2019 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Χ. Σταμπουλής - Η εγελιανή φιλοσοφία του δικαίου
22/05/2019 Ανοικτό Σεμινάριο Διδασκόντων: Π. Θανασάς
18/04/2019 Διάλεξη του Καθηγητή Μιχαήλ Ζουμπουλάκη, 18.04.2019
28/03/2019 Συνεργασία του Καθ. C. Horn (Βόννη) με μεταπτ. φοιτητές και Υπ. Διδάκτορες (28.3.2019)
27/03/2019 Διάλεξη C. Horn, 27.3.2019
13-23/03/2019 Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC+) Intensive Programme, 13-23 Μαρτίου 2019
20/03/2019 Διάλεξη Κ. Ιεροδιακόνου
04-05/03/2019 Σεμινάριο "Πολιτικός Ουμανισμός και Πολιτική Θεωρία", 4-5 Μαρτίου 2019

Σελίδες