Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημερομηνία ενημέρωσης Τίτλος
12/12/2019 Φ 111 - Αλλαγή ώρας μαθήματος του κ. Π. Γκολίτση, 13/12
10/12/2019 Φ 432 - Αναβολή μαθήματος του κ. Β. Κάλφα
09/12/2019 Π3018-Αναβολή μαθήματος
05/12/2019 Ζωγραφίδης -Ώρες συνεργασίας 5/12
27/11/2019 702: Αναπλήρωση Μαθημάτων
27/11/2019 Αναβολή ωρών συνεργ. της κ. Χοντολίδου
27/11/2019 Φ430 - Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος κ. Δ. Αθανασάκη
26/11/2019 Αγγλικά /Αναβολή μαθήματος
15/11/2019 Αναβολή μαθήματος Φ431 (Δόικος)
13/11/2019 Φ 114- 'Υλη εμβόλιμης εξέτασης του μαθήματος
12/11/2019 Π1446-Αναβολή μαθήματος
12/11/2019 Μεταπτυχιακό Μάθημα ΠΕΕΑ 201-Αναβολή μαθήματος
12/11/2019 Π3012 - Αναπλήρωση μαθήματος
06/11/2019 Μεταπτυχιακό Μάθημα ΠΕ 103- Αναβολή μαθήματος
01/11/2019 Ώρες συνεργασίας του κ. Π. Δόικου 1/11
01/11/2019 701: Δήλωση σχολείων_νέα ημερομηνία
31/10/2019 702-Πρακτική Άσκηση
30/10/2019 Έναρξη μεταπτυχιακού μαθήματος του κ. Π. Δόικου
30/10/2019 Φ 103 - Αναπλήρωση μαθήματος του κ. Θ. Πενολίδη
29/10/2019 Μεταπτυχιακό Μάθημα ΠΕΠΣ 302- Αναβολή μαθήματος

Σελίδες