Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημερομηνία ενημέρωσης Τίτλος
28/09/2020 Δόικου-ΕΨ900&Π2106 εκδήλωση ενδιαφέροντος
28/09/2020 Πενολίδης-Φ446&Φ103 σύνδεσμοι μαθημάτων
28/09/2020 Παιονίδης-Φ409&Φ338 σύνδεσμοι μαθημάτων
23/09/2020 Προεγγραφή στο μάθημα ΕΙΣΠ 100
22/09/2020 Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων ΝΕΦ 114, ΝΕΦ 118
22/09/2020 Προεγγραφή στο σεμινάριο Π 3028
21/09/2020 Εξετάσεις ΣΧΠΙΙ400-Μπονίδης
21/09/2020 Γκολίτσης - εξέταση προπτυχιακών μαθημάτων
21/09/2020 702 Πρακτική Άσκηση
16/09/2020 Προφορικές εξετάσεις του κ. Θ. Πενολίδη
10/09/2020 Ζωγραφίδης – εξέταση προπτυχιακών μαθημάτων
10/09/2020 Ανακοίνωση ΣΧΠΙΙ400-Μπονίδης
09/09/2020 Εξέταση μαθημάτων κ. Δόικου
08/09/2020 Δ. Αθανασάκης - Εξέταση μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής
07/09/2020 Εξέταση μαθημάτων του κ. Θ. Πενολίδη - Εξεταστική Σεπτεμβρίου
04/09/2020 Εξέταση μαθημάτων κ. Δόικου
02/09/2020 Αναλυτικές οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων Φ 106, Φ 338 και Φ 409
02/09/2020 ΕΙΣΠ100: Εξετάσεις
01/09/2020 Φούκας Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020-ΙΠ700
01/09/2020 Φούκας Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020-Μαθήματα Κατεύθυνσης

Σελίδες