Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημερομηνία ενημέρωσης Τίτλος
17/01/2020 Ώρες συν. κατά την εξεταστική περίοδο Βασίλειος Φούκας
17/01/2020 Αναβολή ωρών συνεργασίας του κ. Π. Δόικου
10/01/2020 'Υλη εξετάσεων – Ιανουάριος 2020 - E. Καλοκαιρινού
08/01/2020 Φ 441 - Αναβολή μαθήματος του κ. Χ. Ντούσκου
18/12/2019 Φ430 - Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος κ. Δ. Αθανασάκη
12/12/2019 Φ 111 - Αλλαγή ώρας μαθήματος του κ. Π. Γκολίτση, 13/12
10/12/2019 Φ 432 - Αναβολή μαθήματος του κ. Β. Κάλφα
09/12/2019 Π3018-Αναβολή μαθήματος
05/12/2019 Ζωγραφίδης -Ώρες συνεργασίας 5/12
27/11/2019 702: Αναπλήρωση Μαθημάτων
27/11/2019 Αναβολή ωρών συνεργ. της κ. Χοντολίδου
27/11/2019 Φ430 - Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος κ. Δ. Αθανασάκη
26/11/2019 Αγγλικά /Αναβολή μαθήματος
15/11/2019 Αναβολή μαθήματος Φ431 (Δόικος)
13/11/2019 Φ 114- 'Υλη εμβόλιμης εξέτασης του μαθήματος
12/11/2019 Π1446-Αναβολή μαθήματος
12/11/2019 Μεταπτυχιακό Μάθημα ΠΕΕΑ 201-Αναβολή μαθήματος
12/11/2019 Π3012 - Αναπλήρωση μαθήματος
06/11/2019 Μεταπτυχιακό Μάθημα ΠΕ 103- Αναβολή μαθήματος
01/11/2019 Ώρες συνεργασίας του κ. Π. Δόικου 1/11

Σελίδες