Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημερομηνία ενημέρωσης Τίτλος
06/04/2020 Αναπλήρωση μαθημάτων κ. Β. Φούκα
06/04/2020 Ανακοίνωση κ. Δόικου (ΦΚ206)
03/04/2020 Αναπλήρωση μαθήματος Θέματα Αναλυτικής φιλοσοφίας (νέο link)
01/04/2020 Φ445: Αναπλήρωση μαθήματος- Μ. Δασκαλάκη
31/03/2020 ΝΕΦ 104 & ΝΕΦ 115 - e learning
31/03/2020 Νέο Π.Δόικου: ΦΚ206 και Φ408
30/03/2020 Μαθήματα εξ αποστάσεως του κ. Χ. Ντούσκου - Νέο
30/03/2020 ΦΚ 245 - Αλλαγή ώρας τηλε-μαθήματος
27/03/2020 Μαθήματα εξ αποστάσεως του κ. Π. Ηλιόπουλου
27/03/2020 Φ 437 - Αλλαγή ώρας μαθήματος εξ αποστάσεως του κ. Θ. Πενολίδη
26/03/2020 Φ 439 -Μαθήματα εξ αποστάσεως του κ. Χ. Σταμπουλή
26/03/2020 Φ112-Αλλαγή ώρας διεξαγωγής μαθήματος
23/03/2020 Διαλέξεις εξ αποστάσεως του κ. Δ. Αθανασάκη
23/03/2020 Μαθήματα εξ αποστάσεως του κ. Θ. Πενολίδη - Link
20/03/2020 Ανακοίνωση κ. Δόικου για τα μαθήματα ΦΚ206 και Φ408
20/03/2020 Διεξαγωγή μαθήματος 703 - Ν. Άχλης
18/03/2020 Μαθήματα εξ αποστάσεως-Β. Φούκας
18/03/2020 701 Τηλεδιάσκεψη - 19/03
18/03/2020 Φ 366 & Φ 434 -Ηλεκτρονικά μαθήματα -Σύνδεσμοι
17/03/2020 Φ 366 & Φ 434 -Ηλεκτρονικά μαθήματα

Σελίδες