Ορκωμοσία Νοέμβριος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

 

               Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής ανακοινώνεται ότι η προσεχής ορκωμοσία του Τμήματός μας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ισόγειο κτηρίου διοίκησης).

 Με την ορκωμοσία χορηγούνται δωρεάν:

 

  • ένα αντίγραφο πτυχίου
  • ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • βεβαίωση για την εφορία
  • Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement)

 

Για κάθε επιπλέον αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας καταβάλλονται 6,00€, ενώ 32,00€ καταβάλλονται για την έκδοση μεμβράνης (πάπυρος) του Πτυχίου (εφόσον το επιθυμείτε).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορκωμοσίας. Ο οριστικός έλεγχος της καρτέλας του φοιτητή γίνεται από τη Γραμματεία, με τη φυσική παρουσία του τελευταίου και αμέσως μετά την έκδοση όλων των απαιτούμενων, για κάθε φοιτητή, βαθμολογιών. Ο φοιτητής, εφόσον οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του στην ορκωμοσία, υποβάλει στη Γραμματεία, μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας, τα παρακάτω:

 

  1. Το βιβλιάριο Σπουδών (εάν υπάρχει)
  2. Την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο)
  3. Βεβαίωση από τη Θεματική Βιβλιοθήκη (ισόγειο Ν. Πτέρυγας)
  4. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθενείας (για όσους φοιτητές/τριες μετακινήθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ERASMUS)
  5. Το βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει εκδοθεί από το Τμήμα)

 

 ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ