Δηλώσεις μαθημάτων Χ.Ε. 2018-19

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

 Θεσσαλονίκη, 8.10.2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

 

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να υποβάλουν την ηλεκτρονική δήλωση επιλογής μαθημάτων στην ιστοσελίδα https://sis.auth.gr/ (ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών) από την Τετάρτη 17/10/2018 έως και την Τετάρτη 24/10/2018.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα υπάρξει δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης δηλώσεων.

Για τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ, η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος (αίθουσα 4, υπόγειο παλαιού κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής) θα είναι ανοιχτή σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε.

 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα: όσα μαθήματα δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα των δηλώσεων, πρέπει να δηλωθούν σε έντυπη συμπληρωματική δήλωση,  η οποία θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

 

Επικάλυψη μαθημάτων: Φοιτητές/τριες που έχουν επιτύχει σε μάθημα με κωδικό είτε του παλιού Προγράμματος Σπουδών είτε του νέου Προγράμματος δεν επιτρέπεται να το δηλώσουν για δεύτερη φορά: (α) αν έχει ίδιο τίτλο/περιεχόμενο αλλά διαφορετικό κωδικό και (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτλο/περιεχόμενο

 

Δήλωση υποχρεωτικού μαθήματος: Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να το επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν.

 

Πρόσθετα μαθήματα επιλογής: Οι φοιτητές/τριες, πέραν των 45 ή 55 μαθημάτων (ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών) δικαιούνται να δηλώσουν και να εξεταστούν συνολικά, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους σε δύο (2) επιπλέον κατ’ επιλογή μαθήματα, ο βαθμός των οποίων μπορεί να αντικαταστήσει χαμηλότερους βαθμούς άλλων κατ’ επιλο­γή μαθημάτων της ίδιας κατηγορίας.

 

Δήλωση πτυχιακής εργασίας: Οι φοιτητές του 7ου και άνω εξαμήνου δύνανται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά μειώνεται κατά δύο (2), όσος είναι δηλαδή ο αριθμός των μαθημάτων στον οποίο αντιστοιχεί η πτυχιακή εργασία. Οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων που θα εκπονήσουν πτυχιακή εργασία οφείλουν, στην περίοδο των δηλώσεων, να καταθέσουν στη Γραμματεία γραπτή σχετική δήλωση, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή.

 

Αριθμός δηλωνόμενων μαθημάτων: Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών (εισαχθέντες 2011/12–) είναι (α) για όσους φοιτούν στο 1ο -5ο εξάμηνο έως και επτά (7) και (β) για όσους φοιτούν στο 7ο - 13ο  εξάμηνο έως και εννέα (9) –ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων E.C.T.S. Στο ίδιο εξάμηνο μπορούν να δηλωθούν έως και δύο (2) Διδακτικές Μεθοδολογίες. Οι φοιτητές του Παλιού Προγράμματος Σπουδών (εισαχθέντες 2003-2010) μπορούν να δηλώσουν έως και δέκα (10) μαθήματα.

 

Υπέρβαση αριθμού μαθημάτων δήλωσης: Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού δηλωνόμενων μαθημάτων, η Γραμματεία θα προβεί, αναγκαστικά, στην τυχαία διαγραφή μαθημάτων από τις καρτέλες των φοιτητών ώστε να μην υπερβαίνεται ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός.

 

Δηλώσεις φοιτητών Erasmus: Οι φοιτητές Erasmus κατά τη διάρκεια της απουσίας τους στο εξωτερικό "μεταφέρουν" ουσιαστικά το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους από το Α.Π.Θ. στο ίδρυμα που τους υποδέχτηκε. Για τον λόγο αυτόν, δεν δικαιούνται να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο στο Τμήμα μας.

 

Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος είναι η έγκαιρη ηλεκτρονική δήλωσή του στο εξάμηνο που διδάσκεται. Δεν γίνεται δεκτός βαθμός εξέτασης σε αδήλωτο μάθημα.

 

Εκτύπωση/αποδεικτικό δήλωσης: Σύμφωνα με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κ.Η.Δ.), μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσής τους οι φοιτητές, θα λάβουν στον ιδρυματικό τους λογαριασμό αποδεικτικό μήνυμα (email) επιβεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης. Μόνο τότε η υποβολή δήλωσης μαθημάτων θεωρείται επιτυχής. Οι φοιτητές οφείλουν να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων, από τον φοιτητή, ότι η δήλωσή του δεν καταχωρήθηκε, ο μοναδικός τρόπος απόδειξης της υποβολής της είναι η προσκόμιση της παραπάνω εκτύπωσης.

 

 

Η δήλωση των συγγραμμάτων στον διαδικτυακό τόπο www.eudoxus.gr, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, θα γίνει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

 

 

 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ): Τα μαθήματα ΑΕΦ101ΑΕΦ103ΑΕΦ105ΛΦΙ125 και ΛΦΙ127 προσφέρονται σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φιλολογίας. Η κατανομή των φοιτητών σε τμήματα/διδάσκοντες του κάθε μαθήματος θα γίνει (ύστερα από απόφαση του Τμήματος Φιλολογίας) με βάση το επώνυμο του φοιτητή. Για διευκόλυνσή σας, δείτε εδώ το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας.
 • Νεοελληνική Γραμματεία και Γλώσσα (ΝΕΦ): Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα ΜΕΦ221, ΝΕΦ201, ΝΕΦ203 και ΝΕΦ204 που προσφέρονται σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φιλολογίας. Η κατανομή των φοιτητών στα τμήματα/διδάσκοντες του κάθε μαθήματος θα γίνει (ύστερα από απόφαση του Τμήματος Φιλολογίας) με βάση το επώνυμο του φοιτητή. Για διευκόλυνσή σας, δείτε εδώ το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας.
 • Μαθήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν από το Τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογίας μαθήματα που έχουν τους παρακάτω κωδικούς: ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΙΒΥ, ΙΑΕ, ΑΚΛ, ΑΠΡ, ΑΙΤ, ΑΒΥ. Για διευκόλυνσή σας, δείτε εδώ  το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας.
 • Διδακτικές Μεθοδολογίες: Όσοι φοιτητές έγιναν δεκτοί στην πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των μαθημάτων 701,702,703 θα πρέπει τα μαθήματα αυτά να τα (ξανα)δηλώσουν ηλεκτρονικά και κατά την τρέχουσα περίοδο μαθημάτων.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 

 

Στα μαθήματα κατεύθυνσης φιλοσοφίας έχει οριστεί ανώτατο όριο ενενήντα (90) φοιτητών. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας εκτός αν η/ο  διδάσκουσα/ων ορίσουν διαφορετικά.

 

 

Δήλωση κατεύθυνσης: Οι φοιτητές/τριες, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μαθήματα κατεύθυνσης, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική δήλωσή τους την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Η δήλωση κατεύθυνσης πρέπει να έχει ήδη γίνει, από κάθε φοιτητή, το αργότερο στη δήλωση μαθημάτων του 5ου εξαμήνου των σπουδών του.

 

Ειδικές ρυθμίσεις

 

(α) Για τους φοιτητές Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας

 

Φιλοσοφικά Κείμενα (ΦΚ): Όσοι φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης κατά τα ακαδ. έτη 2013-14 & 2014-15 είχαν δηλώσει, σύμφωνα με την τότε ρύθμιση, εκτός από τα τρία (3) απαιτούμενα ΦΚ, επιπλέον ΦΚ, αυτά τους έχουν πιστωθεί ως μαθήματα Κατεύθυνσης. Από το ακαδ. έτος 2015-16 δεν ισχύει αυτή η ρύθμιση και τα ΦΚ μπορούν να πιστωθούν αποκλειστικά στην κατηγορία ΦΚ και με μέγιστο αριθμό τα τρία (3) μαθήματα, εκτός εάν πιστωθούν ως ελεύθερες επιλογές.

 

Για τους φοιτητές/τριες του παλιού Προγράμματος Σπουδών (εισαγωγή 2003-2010):

 • Όσοι/όσες οφείλουν κάποιο από τα υποχρεωτικά μαθή­ματα Κατεύθυνσης Φ102, Φ104, Φ107, Φ109, Φ113, καθώς και από τα δύο (2) Σεμινάρια, τα αντικαθιστούν με ίσο αριθμό προσφερομένων μαθημάτων Κατεύθυνσης.

Ειδικά για το Φ114: όσοι/όσες εισήχθησαν έως και το ακαδ. έτος 2008-2009 και το οφείλουν, μπορούν να το αντικαταστήσουν με οποιοδήποτε μάθημα Κατεύθυνσης.

Στη θέση των καταργηθέντων υποχρεωτικών μαθημάτων Κορμού Παιδαγωγικής δηλώνονται τα εξής:

 • Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (ΙΕΑΙ 500) -> Ιστορική Παιδαγωγική  (ΙΠ 700)
 • Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας (ΕΙΣΜ600) -> Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (ΚΕ 800).
 • Το μάθημα Γλωσσολογίας (ΓΛΩ301), για όσους το χρωστούν, αντικαθίσταται από οποιοδήποτε μάθημα που προσφέρουν τα Τμήματα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Φιλολογίας και Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Απόφαση Γ.Σ. 202/04.10.2012).
 • Το μάθημα της Πληροφορικής ΙΙ (ΠΛ102), για όσους το χρωστούν, αντικαθίσταται από το Π1438.

 

(β) Για τους φοιτητές Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής

 

 • Το μάθημα Π1000 είναι υποχρεωτικό για όλους τους/τις φοιτητές/τριες που ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2011-12). Φοιτητές που έχουν, ήδη, προακτέο βαθμό στο ΕΙΣΜ600, θα επιλέξουν στη θέση του Π1000 οποιοδήποτε άλλο μάθημα κατεύθυνσης επιθυμούν.

 Στη θέση των καταργηθέντων υποχρεωτικών μαθημάτων Κορμού Παιδαγωγικής δηλώνονται τα εξής:

Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει Κατεύθυνση Παιδαγωγικής και έχουν προακτέο βαθμό στα παλαιότερα και καταργηθέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Παιδαγωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΙΕΑΙΙ 500, ΨΑΙ 200, ΨΑΙΙ 200, ΚΘΑΙ 300, ΚΘΑΙΙ 300, ΕΙΣΜ 600), κατοχυρώνουν τα μαθήματα αυτά ως εξής:

 • Προακτέος βαθμός σε ΙΕΑΙ 500 ή ΙΕΑΙΙ 500 → ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική
 • Προακτέος βαθμός σε ΚΘΑΙ 300 ή ΚΘΑΙΙ 300 → ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Προακτέος βαθμός σε ΨΑΙ 200 ή ΨΑΙΙ 200 → ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία
 • Προακτέος βαθμός σε ΙΕΑΙ 500 και ΙΕΑΙΙ 500 → ΙΠ 700 και ΚΕ 800 ή ΕΨ 900
 • Προακτέος βαθμός σε ΚΘΑΙ 300 και ΚΘΑΙΙ 300 → ΚΕ 800 και ΙΠ 700 ή ΕΨ 900
 • Προακτέος βαθμός σε ΨΑΙ 200 και ΨΑΙΙ 200 → ΕΨ 900 και ΙΠ 700 ή ΚΕ 800
 • Προακτέος βαθμός σε ΕΙΣΜ 600 → Π 1000 Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα
 • Τα μαθήματα ΕΙΣΠ 100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ΣΧΠΙ 400 Σχολική Παιδαγωγική Ι και ΣΧΠΙΙ 400 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ εξακολουθούν και παραμένουν υποχρεωτικά για τους φοιτητές.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Παιδαγωγικής ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών και έχουν κατοχυρώσει τα έξι (6) μαθήματα Κορμού Παιδαγωγικής και έχουν προακτέους βαθμούς σε επιπλέον παλαιά μαθήματα κορμού, τότε τα τελευταία που πλεονάζουν πιστώνονται ως μαθήματα Κατεύθυνσης.

 • Το περιεχόμενο του μαθήματος Π1438 επανακαθορίζεται. Άρα, ως μάθημα με νέο περιεχόμενο, επιτρέπεται να δηλωθεί από φοιτητές της Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης, που έχουν προακτέο βαθμό στο μάθημα ΠΛ102.
 • Τα μαθήματα Γλωσσολογίας (ΓΛΩ), για όσους τα χρωστούν, αντικαθίστανται από οποιοδήποτε μάθημα που προσφέρουν τα Τμήματα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Φιλολογίας και Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Απόφαση Γ.Σ. 202/04.10.2012).
 • Το μάθημα της Πληροφορικής ΙΙ (ΠΛ102), για όσους το χρωστούν, αντικαθίσταται από το Π1438.

 

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι για τη συμπλήρωση της δήλωσής του είναι καλό να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος ως προς τις κατηγορίες μαθημάτων που οφείλουν να δηλώσουν (σελ. 32) και ως προς το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (σελ. 35).

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος