Ωράριο Βιβλιοθήκης

                                                                       Ανακοίνωση
Η βιβλιοθήκη του Τομέα Παιδαγωγικής λειτουργεί

Δευτέρα-Παρασκευή  8-6

Από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.