Συμμετοχή στο Συνέδριο Φιλοσοφίας -Παράταση

Η υποβολή περιλήψεων από τους ενδιαφερόμενους  για τη  συμμετοχή στο Συνέδριο Φιλοσοφίας Μεταπτυχιακών και υποψήφιων Διδακτόρων ,που θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Οκτώβρη του 2018 στη  Θεσσαλονίκη, παρατείνεται ως τις 10 Ιουνίου και η ημερομηνία είναι  καταληκτική. Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε τις περιλήψεις σας εντός  της προβλεπόμενης ημερομηνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του  
Συνεδρίου: http://philosophyconf.edlit.auth.gr

Με εκτίμηση,
Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου.