Θανασάς, ωρ.συν.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επόμενες ώρες συνεργασίας:

  • Τετάρτη 30.1.2019., 17.00-18.30

 

και από 13.2.2019:

  • Τετάρτες, 15.00-16.00 (εκτός της 27.2.)
  • Πέμπτες, 16.00-17.00

 

Π. Θανασάς