Προφορική δοκιμασία υπ. διδ. κ. Τύμπα

                                                                                                     Θεσσαλονίκη 22.3.2018

 

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, ώρα 10:00, στην αίθουσα Δελμούζου (αίθ. 111 π.κ. Φιλοσοφικής Σχολής) θα γίνει δημόσια προφορική δοκιμασία της υποψηφίας διδάκτορος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΥΜΠΑ που συνέγραψε τη διδακτορική διατριβή με θέμα: «Γλωσσική διδασκαλία στην Α' Δημοτικού: Συν-οικοδομώντας μια κοινότητα πρώτου σχολικού γραμματισμού».

Γραμματεία Τμήματος