Προκήρυξη υποτροφιών του Stavros Niarchos Foundation για προπτυχιακές σπουδές στο York University του Toronto Καναδά

 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1836 ) έχει αναρτηθεί η προκήρυξη των υποτροφιών του Stavros Niarchos Foundation για  προπτυχιακές σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 2019 στο York University του Toronto Καναδά, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19 Oκτωβρίου 2018.