ΑΕΦ 116 (Αλλαγή αίθουσας)

Το μάθημα ΑΕΦ 116 θα πραγματοποιείται εφεξής στο Αμφ. Β' την ίδια μέρα και ώρα (Τρίτη, 13.30–16.00).

Η διδάσκουσα