ΑΕΦ 115 (Αλλαγή αίθουσας)

Το μάθημα ΑΕΦ 115 θα πραγματοποιείται εφεξής στην αίθουσα 4 (νέα

πτέρυγα) την ίδια μέρα και ώρα (Τετάρτη, 11.00–13.30).

 

Η διδάσκουσα