Φ386 Προβλήματα Βιοηθικής

Το τελευταίο μάθημα Φ 386 Προβλήματα Βιοηθικής το οποίο χάνεται σήμερα λόγω αργίας θα γίνει κανονικά την Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13.30 – 16.00 στην αίθουσα  113 π.κτ.

 

Η διδάσκουσα.