Φ386 Προβλήματα Βιοηθικής

Φ386 Προβλήματα Βιοηθικής 

'Ολες οι οδηγίες για τις εξετάσεις που θα εδίδοντο στους φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος της 11ης Ιανουαρίου 2019 έχουν ήδη αναρτηθεί στο σύστημα e-learning.  Επομένως, το μάθημα αυτό δεν θα διεξαχθεί τελικά.

 

 

Η διδάσκουσα.