Γ΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης

                                Γ΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Γ΄ κύκλο Πρακτικής Άσκησης και δεν παρευρέθηκαν στις 08.01.2019 στη σχετική ενημέρωση μπορούν να δουν τη συνημμένη παρουσίαση, στην οποία δίνονται όλες οι πληροφορίες και οι απαραίτητες ημερομηνίες. Η επόμενη συνάντηση ενημέρωσης, επιλογής και κατανομής σε σχολεία και δομές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης θα γίνει στις 08.02.2019, στις 19:00-21:00, στην αίθουσα 111 του π.κ. της Φιλοσοφικής.