Αναβολή ωρών συνεργασίας κ. Π. Δόικου

Λόγω εκτάκτου κωλύματος, δε θα βρίσκομαι σήμερα -11/01/19- στο γραφείο μου κατά τις ώρες συνεργασίας. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

 

Ευχαριστώ

Π. Δόικος