Δήλωση μαθημάτων Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

8.2.2019

 

Ενόψει της έναρξης των δηλώσεων μαθημάτων, υπενθυμίζεται ότι στα μαθήματα Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας ο ανώτατος αριθμός εγγραφομένων σε κάθε μάθημα έχει προσδιοριστεί σε ενενήντα (90) φοιτητές. Το όριο αυτό αφορά τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας του Τμήματος. Οι διαθέσιμες θέσεις θα διατίθενται ελεύθερα κατά την περίοδο των δηλώσεων, μέχρι την εξάντλησή τους – ΕΚΤΟΣ από τα εξής μαθήματα, στα οποία οι διδάσκοντες έχουν ορίσει τη διάθεση των θέσεων με άλλο κριτήριο:

 

Φ 418    Μεσαιωνική Φιλοσοφία  Γιώργος Ζωγραφίδης:

https://www.edlit.auth.gr/node/2479

Φ 627    Γκάνταμερ και φιλοσοφική ερμηνευτική  Παναγιώτης Θανασάς:

https://www.edlit.auth.gr/node/2456  

Φ 419 και Φ 420:

https://www.edlit.auth.gr/node/2494

 

Από τον Τομέα Φιλοσοφίας