Πρόσκληση «The Holberg Prize 2020»

Συνημμένα η σχετική αλληλογραφία από το University of Bergen Νορβηγίας, που αφορά πρόσκληση για την υπόδειξη υποψηφίων για το βραβείο «The Holberg Prize 2020» 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Ιουνίου 2019

 

Συνημμένα Αρχεία: