ΔΠΜΣ «Συστηματική Φιλοσοφία»: Προκήρυξη θέσεων για το α.ε. 2019-20

ΔΠΜΣ «Συστηματική Φιλοσοφία»: Προκήρυξη θέσεων για το ακαδ. έτος 2019-20

(ΦΕΚ 4157/21-09-18)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18.06.2019

Στη σελίδα https://www.edlit.auth.gr/MA-syst-phil έχει αναρτηθεί η Προκήρυξη για τη διαδικασία εισαγωγής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστηματική Φιλοσοφία». Οι αιτήσεις κατατίθενται από 02.09.2019 έως 04.10.2019. Στην ίδια σελίδα έχει επίσης αναρτηθεί η ύλη των εξετάσεων.

Η Ε.Δ.Ε.