Εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ_Παιδαγωγική Επιστήμη_

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

 

«Εκπαιδευτική Έρευνα»

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 13:30-16:00

Αίθουσες: 112νκ, 106νκ, 107νκ, 108νκ

 

«Μάθημα Κατεύθυνσης»

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 19:00-21:30

Αίθουσες: 101νκ, 112νκ, 106νκ, 107νκ

 

 

  • νκ: Νέο κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

 

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής