Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα

Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
111 ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.997283
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Διδασκαλία γλώσσας
 • Τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα
 • Εναλλακτική αξιολόγηση γλώσσας
 • CLIL
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 

Βιβλία

 1. Ηλιοπούλου Κ. Λάθη είμαστε και ανθρώπους κάνουμε. Διδακτική αξιοποίηση των λαθών των διδασκομένων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Κατερίνη: Τέρτιος, 2015.
 2. Ζάγκα Ελ. & Ηλιοπούλου Κ. Ζητήματα αξιολόγησης του προφορικού λόγου για την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2015.
 1. Ηλιοπούλου, Κ. & Πλουσίου, Μ. 7 Βήματα στην ποίηση. Αξιοποίηση της ποίησης στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης. Θεσσαλονίκη: Φύλατος (e_book), 2019.

 

Κεφάλαια σε βιβλία

 1. Anastasiadou, A., Iliopoulou, K., Karountzou, G., Zorbas, V. “Investigating teachers’ attitudes concerning school violence in the Greek educational system”.  In Ancho, I.V., Palces, K.R. (eds.), School Violence: Risk Factors, Prevention and Challenges. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-53615-835-9 (ebook) Library of Congress Control Number:2019943963 Published by Nova Science Publishers, Inc. † New York, 2019.
 2. Ηλιοπούλου Κ. «Διδακτικό Σενάριο δημιουργικής γραφής για αλλόγλωσσους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Στο e_book«Δημιουργική Γραφή στο Σχολείο» (Επιμ. Νικολαΐδου Σ.) Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 221-241, 2015.

 

Άρθρα σε περιοδικά/συλλογικούς τόμους

 1. Ηλιοπούλου, Κ. & Καψάμπελη, Μ. Η αξιοποίηση της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στη διδασκαλία των Ελληνικών ως Δεύτερη Γλώσσα σε παιδιά.Θεωρία και έρευνα στις επιστήμες της αγωγής. Θεματικός τόμος:Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσαΠάτρα, 44 (53-78).  ISSN: 2407-9669. http://periodiko.inpatra.gr/issue/issue44/mobile/index.html, 2019.
 2. Ηλιοπούλου, Α. & Τελέγκα, Χ. (2018).«Προσληπτικές γλωσσικές δεξιότητες εφήβων δυσλεκτικών μαθητών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: πορίσματα έρευνας».Θεωρία και έρευνα στις επιστήμες της αγωγής. Θεματικός τόμος: Ειδική αγωγή.Πάτρα38 (7-26).    http://periodiko.inpatra.gr/issue/issue38/mobile/index.html#p=1, 2018.
 3. Iliopoulou, K. & Anastasiadou, A. “Reconceptualising schooling: Implementing CLIL to cater for all types of Multiple Intelligences”. Research Papers in Language Teaching and Learning. Special Issue CLIL Implementation in Foreign Language Contexts: Exploring Challenges and Perspectives.Vol 8-1 pp. 74-87, 2017.
 4. Ηλιοπούλου, Κ. & Μαυρίδου, Α.«Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου στο Γυμνάσιο στο μάθημα της ΝΕ Γλώσσας: Εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις». Φιλόλογος, 167 (63-76), 2017.
 5. Anastasiadou, A. & Iliopoulou, K. “Peer feedback: Its impact on assessing writing in Greek as a second language”. Majess Journal, Vol. 4/2 σσ. 1-14, 2016.
 6. Ζάγκα,E. & Ηλιοπούλου, Κ.«Η αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο των  Πανελλαδικών εξετάσεων: διαπιστώσεις, προβλήματα και προοπτικές». Φιλόλογος,165 (419-440), 2016.
 7.  Sougari, A. M. & Iliopoulou, K. “Giving voice to students’ views on various languages in a multicultural classroom setting”. ΣτοSelected Papers of the 5thInternational  Conference of English as a Lingua Franca, Boğaziçi University, Istanbul, May 2012. Available at http://www.academia.edu/3821892/The_Proceedings_of_the_Fifth_International_Conference_of_English_as_a_Lingua_Franca_ELF5, 2012.