Γραπτές εξετάσεις για το ΔΠΜΣ Φιλοσοφίας "Συστηματική Φιλοσοφία"

Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 Οκτωβρίου2019, 15:00-18:00, στην αίθουσα 215 του παλαιού κτηρίου της

Φιλοσοφικής Σχολής.

 

Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί αμέσως μετά.

 

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία»

Δημήτριος Αθανασάκης

Γεώργιος Αραμπατζής

Κωνσταντίνος Καβουλάκος

Θεόδωρος Πενολίδης

Γεώργιος Στείρης