Πρόσκληση για συνέντευξη ΠΜΣ "Παιδαγωγική Επιστήμη"

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

Οι υποψήφιοι που επέτυχαν στις γραπτές εξετάζεις καλούνται για συνέντευξη στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες

*βλέπετε συνημμένο αρχείο