ΔΠΜΣ Φιλοσοφία: έναρξη μαθημάτων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
 
7/10/2019

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 
Τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, με εξαίρεση τα μαθήματα:
- Κ. Καβουλάκος, «Θεωρίες κοινωνικών κινημάτων» (ΜΠΦ 104): έναρξη Δευτέρα 14/10.
- Α. Κιουπκιολής, «Σύγχρονη πολιτική θεωρία» (ΜΠΦ 103): έναρξη Τετάρτη 16/10.
- Ν. Σεβαστάκης, «Νεότερη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία» (ΜΠΦ 102): έναρξη Πέμπτη 17/10.
 

Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων θα αναρτηθεί μετά την έναρξή τους.
 

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

------------
Στο συνημμένο αρχείο: προσφερόμενα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μαθήματα στο ΔΠΜΣ και οδηγίες για την επιλογή των μαθημάτων.