Εγγραφές - ΔΠΜΣ "Συστηματική Φιλοσοφία"

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Εγγραφή Επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ «Συστηματική Φιλοσοφία»

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες των εισαγωγικών εξετάσεων στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Συστηματική Φιλοσοφία»

 

να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας (Παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Γρ. 215) από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 έως την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 από τις 11.00 έως τις 13.30, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους, προσκομίζοντας  

-φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και

-δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

-αποδεικτικό έγγραφο ΑΜΚΑ ή βιβλιάριο υγείας που να αναγράφεται το ΑΜΚΑ

 

Γραμματεία του ΔΠΜΣ