Δηλώσεις μαθημάτων ΔΠΜΣ "Συστηματική Φιλοσοφία"

Θεσσαλονίκη, 24/10/2019

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΔΠΜΣ καλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020, στην ιστοσελίδα https://sis.auth.gr/,

από την Τρίτη 29-10-19 έως και την Παρασκευή 8/11/19.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ