Δήλωση μαθημάτων ΔΠΜΣ "Φιλοσοφία: Κείμενα, ερμηνείες, πρακτικές"

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΠΜΣ “ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ”
 
Θεσσαλονίκη, 6/11/2019
 
Καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΔΠΜΣ να κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, στην ιστοσελίδα https://sis.auth.gr/.
Η περίοδος των δηλώσεων είναι από τη Δευτέρα 11 έως και τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
- Πρωτοετείς: δηλώνουν έως τρία (3) μαθήματα μόνο από την Ειδίκευσή τους.
- Δευτεροετείς: (α) μπορούν να δηλώσουν τη διπλωματική εργασία τους (εφόσον χρωστούν μόνο ένα  μεταπτυχιακό μάθημα) και το εναπομείναν μεταπτυχιακό μάθημα: σύνολο 40 ECTS,
(β) εάν χρωστούν παραπάνω από δύο μεταπτυχιακά μαθήματα, μπορούν να δηλώσουν μόνον αυτά –θα δηλώσουν τη διπλωματική στο εαρινό εξάμηνο, αφού αιτηθούν και πάρουν παράταση σπουδών,
(γ) έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την άλλη Ειδίκευση ένα (1) μάθημα (από τα συνολικά πέντε).
- Η επιλογή του ενός κατ' ελάχιστον μαθήματος από κάθε κατηγορία (ΜΑΦ/ΜΕΦ ή ΜΠΦ/ΜΗΦ/ΜΦΔ, ανάλογα με την Ειδίκευση) μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε εξάμηνο.
- Οι μη πτυχιούχοι Φιλοσοφίας, Πολιτικών Επιστημών ή Νομικής υποχρεούνται να δηλώσουν και να εξεταστούν σε 2 επιπλέον προπτυχιακά μαθήματα (από τον κατάλογο των μαθημάτων που υπάρχει στο επισυναπτόμενο αρχείο) σε οποιοδήποτε εξάμηνο.
 
Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

 

Συνημμένα Αρχεία: