Εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων