Ωρολόγιο χειμ. εξαμ. 2018-19

* αλλαγή αίθουσας για το μάθημα ΑΕΦ116 θα πραγματοποιείται στο Αμφ. Β νκ, την ίδια μέρα και ώρα (Τρίτη, 13:30-16:00)

* αλλαγή αίθουσας για το μάθημα ΑΕΦ115 θα πραγματοποιείται στην αίθουσα 04 Νέα Πτέρυγα, την ίδια μέρα και ώρα (Τετάρτη, 11:00-13:30)