Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΧΕ 2020-2021

 

*Το πρόγραμμα διδασκαλίας για τα μαθήματα με κωδικούς: Φ456, Φ458, Φ382, ΠΛ101, Π1812, Π3031  θα ανακοινωθεί εγκαίρως, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των διδασκόντων.

 

 

*Στα μαθήματα με αστερίσκο οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να συμμετάσχουν στην πρώτη συνάντηση και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους στον/στην διδάσκοντα/ουσα.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας αναρτάται στις ιστοσελίδες αυτών των Τμημάτων.